banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
16 Mayıs 2016 Pazartesi 19:52
'Halkı sokağa çağırdılar ama halk sokağa çıkmadı'

SİİRT

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, terör örgütünün halkı sokağa çağırdığını ama halkın sokağa çıkmadığını anımsatarak, "Halkı adeta isyana teşvik ettiler, buna da halkımız prim vermedi ve bir taraftan da yapılan mücadeleye destek oldu. Biz de halkımızı sahipleniyoruz, halkımızın yanındayız, halkımızın seçtiği hükümet olarak onların hizmetindeyiz." dedi.

Yılmaz, Siirt Üniversitesi (SİÜ) İlahiyat Fakültesi binasının temel atma töreni ile merkez kütüphanesi açılışının ardından kent merkezine geçerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir çay ocağında vatandaşlarla çay içen Bakan Yılmaz, buradan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, terörden bütün Türkiye'nin zarar gördüğünü, fakat en büyük zararı da Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların gördüğünü söyledi.

Terörün bölgede yaşayan insanlara doğrudan zarar verdiğine işaret eden Cevdet Yılmaz, "Köylerinde sıkıntı yaşıyor, yaylasında, yolda, şehirde terörden dolayı doğrudan zarar görüyor vatandaşımız. Can kaybı, mal kaybı gibi doğrudan zararlar görüyor. Bir taraftan da dolaylı zararlarını görüyor. Terörün olduğu bölgeye yatırımcı gelmiyor, terörün olduğu bölgeye doktor, öğretmen, nitelikli personel gelmiyor." diye konuştu.

Terörün yaptığı eylemlerle bölge ekonomisi ve sosyal hayatına zarar oluşturmak gayesinde olduğunu belirten Bakan Yılmaz, "Bu eylemleri yapmalarındaki amaç bu zaten. Bu bölgeye darbe vurmak, bu bölgenin ekonomisine, sosyal hayatına zararlar oluşturmak ama halkımıza müteşekkiriz. Bölgede yaşayan insanımız hiçbir şekilde teröre destek olmadı, olmuyor ve terörle arasına gerçekten bir mesafe koymuş durumda. Halkı sokağa çağırdılar ama halk sokağa çıkmadı. Halkı adeta isyana teşvik ettiler, buna da halkımız prim vermedi ve bir taraftan da yapılan mücadeleye destek oldu. Biz de halkımızı sahipleniyoruz, halkımızın yanındayız, halkımızın seçtiği hükümet olarak onların hizmetindeyiz. Teröre karşı devletin gücüyle, kudretiyle, bütün kurumlarıyla mücadele ediyoruz. Vatandaşımıza da devletimizin şefkatiyle, devletin hukuk düzeni içinde yaklaşıyoruz ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılayıp, geleceğine dönük yatırımlar yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 16.05.2016 19:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177