banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
15 Eylül 2016 Perşembe 23:11
GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN İZLENE(BİLE)CEK YARGI YOLU
banner188
banner213
banner230

Av. Deniz Çelikkaya

OHAL döneminde görevinden ihraç edilen kamu görevlileri için izlenecek yargı yolu hususunda bir belirsizlik olduğunun görülmesi üzerine bu yazıyı kaleme almak gerekmiştir.

Öncelikle kişi ve işlem/faaliyet bakımından iki sınıflı bir ayrım yapmak gerekir:

1) İdari işlem ile görevine son verilenler
2) 672 sayılı KHK ile görevine son verilenler

1) İdari işlem ile görevine son verilenlerin başvurabilecekleri yargı yolu

Bu durumda olanların öncelikle idari işlemi tesis eden idareye başvurmaları gerektiği çokça yazıda ifade edilmişse de kural olarak idareye başvurulması gerekmemektedir. Ancak kişinin görevine ilişkin özel kanunda bu yönde bir hüküm bulunması halinde idareye başvuru dava şartı olacaktır.

Şüphesiz bu durumdaki kişilerin başvuracakları mahkeme kural olarak idare mahkemesi olmakla birlikte yine kişinin görevine ilişkin özel kanunda bu yönde bir hüküm bulunması halinde orada gösterilen mahkemeye -ilk derece mahkemesi sıfatıyla- başvurulması gerekecektir.

Son olarak gerek idareye başvuru gerek mahkemeye başvuru bakımından süre kural olarak işlemin veya talebin reddinin tebliğinden itibarem 60 gündür.

2) 672 sayılı KHK ile görevine son verilenlerin başvurabilecekleri yargı yolu

Bu halde olanların başvurabilecekleri yargı yolu ile ilgili olarak birçok görüş mevcuttur.

Bunlardan ilki Bakanlar Kurulu'nun yürütme olarak KHK faaliyetinin idari işlem olduğu ve bu işlemin kişinin kamu görevini doğrudan etkilemesi nedeniyle idare mahkemesinin görevli olduğuyken diğeri Bakanlar Kurulu kararlarına karşı Danıştay'a başvurmak gerektiğidir.
Nitekim 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24/1/a maddesinde

"a) Bakanlar Kurulu kararlarına," ifadesine yer verilmiştir.

Biz, her iki görüşe de katılmamaktayız. Zira ilk olarak Bakanlar Kurulu'nun KHK düzenlemesi yasama faaliyetinin asıl sahibi olan parlamentodan bu neviden bir faaliyeti sınırlı olarak durumun gerektirdiği ölçülerde yürütmek amacıyla devralması mahiyetidedir. Bu bakımdan idari işlem olduğunu kabul etmek zorlama bir yorum olacaktır.
Diğer yandan Danıştay Kanunu'ndaki ifade kural olarak Bakanlar Kurulu kararlarından söz etmekte olup numerus clausus, yani sınırlı sayma ilkesiyle sayılan dava türlerini bu şekildeki istisnai hal ve vaziyetleri kapsayacak şekilde yorumlanmasında isabet görmemekteyiz.

Nitekim Danıştay daha önce benzer durumda görevli olmadığı yönünde karar vermiştir.

Bu halde başvurulabilecek yol olarak geriye iki seçenek kalmaktadır.
Bunlardan ilki Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoludur.

Bir diğer görüş ise İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne başvuru şartlarından olan iç hukuk yollarının tüketilmesi şartının, iç hukuk yollarının ulaşılabilir ve etkin olmaması ve başvurunun etkili olmayacağının açıkça anlaşılabildiği hallerde uygulanmayacağı düzenlemesine dayanmaktadır. Buna göre doğrudan İHAM'ye başvurulabilecektir.

Kanaatimizce bu yolun izlenmesi İHAM tarafından iç hukuk yollarının tüketilmesi şartının yerine getirilmemesi nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmesiyle sonuçlanabilecektir.

Nitekim henüz bu yönde bir başvurunun AYM'ye yöneltilmiş olmaması ve ihlal olmadığı yönünde verilmiş bir kararın mevcut olmaması da bu durumda önem arz edecektir.

Süre ve Tebliğ Meselesi

AYM'ye başvuru için süre 30 gün olup İHAM için 6 aydır.

Sürelerin başlangıcı ile ilgili olarak da iki görüş mevcut olup bunlardan ilki 672 sayılı KHK'de yer verilen hüküm uyarınca muhataplara tebligat yapılmayacağı, bu nedenle sürenin KHK'nin yayımlandığı gün itibariyle başladığıdır.

Diğer görüş ise OHAL KHK'lerinin ancak OHAL yasasıyla ve hukuk ile sınırlı olduğu, bu nedenle kişinin muhatapı olacağı hukuki sonuçları tebliğ ile öğrenme hakkı uyarınca sürenin tebliğ ile başlayacağına ilişkindir.

Her ne kadar teorik olarak ikinci görüşe iştirak etsek de hak kayıplarının önüne geçebilmek için ilk görüşe göre başvuruda bulunmak gerektiği kanaatindeyiz.

Her türlü olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi sunmanız ve faydalı olması dileğiyle...

DENİZ Avukatlık Bürosu

banner229
Son Güncelleme: 15.09.2016 23:14
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol