banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
19 Mayıs 2012 Cumartesi 09:12
‘Genelkurmay Başkanı AKP’li gibi davranıyor’

BDP’Lİ HASİP KAPLAN’DAN SERT ULUDERE TEPKİSİ

‘Genelkurmay Başkanı AKP’li gibi davranıyor’

© Uludere’deki bombalamayı insanlık suçu olarak nitelendiren Hasip Kaplan, “Kimse bizi, AKP’li gibi davranan Genelkurmay Başkanı’na inandırmaya zorlamasın’’ dedi.

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan,toplu katliamolarak nitelendirdiği Uludere olayının siyaseten sorumlusunun, hükümet ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek Kimse bizi, hükümetin emri altına girmiş, AKPli gibi davranan Genelkurmay Başkanına inandırmaya zorlamasın. Biz güvenmiyoruz, inanmıyoruz, bu katliamın sorumlusu olarak görüyoruz ve yargının önüne çıkmasını istiyoruzdedi.

Hasip Kaplan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Uludere kırımının toplu katliama girdiğini ve insanlık suçlarında zamanaşımının söz konusu olamayacağını belirtirken saldırı sonusunda AKP hükümeti ve Genelkurmay Başkanlığının yaklaşımınıMcCarthycilikolarak niteledi. Uludere olayı konusunda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstünün tutumunu da eleştiren Kaplan, şu görüşleri dile getirdi: Artık birilerinin Meclise ve adalete hesap vermesi gerekiyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının görevi yorum yapmak değil, denetim yapmaktır. Pentagon sözcüsüHaberin nasıl sızdırıldığını bilmiyoruzdiyerek Genelkurmayın yaptığı açıklamayı yalanlamış oldu. İnsanlık suçu katliamı karşısında siyaseten sorumlu olan hükümet ve Başbakan, ulusal yargıyı bu şekilde etkilediği zaman ulusal üstü yargının harekete geçmesi kanallarını da güçlendirmiş oluyor. Böylesi bir Başbakan, yarın Türkiye cumhurbaşkanı olmaya kalkarsa, El Beşir gibi verdiği tutuklama kararlarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesiyle karşı karşıya kalması da kaçınılmaz.

Kaplan, bir soru üzerine, yargıya ve özel yetkili mahkemelere güvenmediklerini belirtti. Genelkurmay Başkanı AKPnin emrine girmeklesuçlayan Kaplan, AKPli gibi davranan bir Genelkurmay Başkanı’na inanmayacaklarını belirterek yargı önüne çıkarılmasını istedi.

Hasip Kaplan, AKP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Ali Kılınçın öldürülmesi olayına da dikkat çekerek bunun arkasında da BDP varmış gibi göstermenin yanlış olduğunu söyledi. Kaplan, Başbakanın; Diyarbakırı, Vanı, Şırnakı istiyorumdemeye başlaması, bu saldırıların da nedenlerini açıklıyor. Potamyalı bir Başbakan, Mezopotamyanın fethine çıkıyor. Böylesi bir seçim yarışı olabilir mi? Şırnakı istiyorsunuz, havanızı alırsınız görüşünü savundu.


Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177