banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Ocak 2016 Cuma 03:04
Florya sahilindeki İstanbul Akvaryum Kompleksi 16 ay bedava işletilmiş!

 Nazım imar planları açısından 2014 Sayıştay Denetim Raporu’na göre kaçak olduğu ortaya çıkan İstanbul Akvaryum Kompleksi ile ilgili Büyükşehir Belediye ile şirketin davalık olduğu ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre yıllık 4 milyon 510 bin lira kira bedelini şirket belediyeye ödememiş. Üstelik kira bedeli açılıştan tam 16 ay sonra başlatılmış ve sözleşme gereği enflasyon oranında yapılması gereken artış da uygulanmamış.  

Sayıştay raporuna göre, Florya sahilindeki 'Akvaryum, otel ve AVM' kaçak

KİRA ÖDEMEMİŞ
Radikal'den Ömer Erbil'in haberine göre, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan İstanbul Akvaryum kompleksi işi pazarlık ihalesi neticesinde 80 milyon yatırım tutarı ile birlikte 30 sene müddetle yıllık 4 milyon 510 bin lira kira işletme bedeli ile İstanbul Akvaryum Turizm Tic. Ltd. şirketine verildi.

İTO kayıtlarına göre şirket sahipleri Yusuf Elgörmüş, Nuhoğlu İnşaat, Alt ve Üst Yapı İnşaat, Metal Yapı Konut ve Nas İnşaat görülüyor. Sayıştay’ın tespitine göre kira bedeli, işletme süresinin başladığı ay peşin olarak ödenmesi gerekirken, idareye herhangi bir kira ödemesi yapılmamış. Sayıştay Raporu’nda , "Akvaryum binası 25 Haziran 2011 tarihinde hizmete açılmış ve bu tarihten itibaren ticari faaliyetlerde bulunarak gelir elde etmeye başlamış olmasına rağmen belirtilen sözleşme hükmüne aykırı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne kira ödemesinde bulunulmadığı tespit edilmiştir" deniliyor.

16 AY BEDAVA İŞLETMİŞ
Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay’a verdiği savunmada ise İstanbul Akvaryum Turizm şirketi ile davalık oldukları ortaya çıktı. Belediye savunmasında, 2011 Haziran ayında işletmeye açılan Akvaryum için geçici kabulün yapıldığı (16 ay sonra) 01.10.2012 tarihinden itibaren kira işletmesini başlattıklarını ve 2013 yılı da dahil olmak üzere toplam 5 milyon 637 bin 500 lira alacaklarının icra yolu ile tahsili için yargı sürecinin başlatıldığını söyledi.  İşletmenin 11 aylık kira bedeli tutarı olan 3 milyon 804 bin lirayı icra dairesine ödediğini, ancak 2014 yılı için de şirketin kira bedelini ödemediği ve tüm alacakların tahakkuku için icra takibi başlatıldığı belirtildi. Kira tahakkuku başlatılan tarih ile İstanbul Akvaryum’um hizmete açıldığı tarih arasında ise tam 16 ay var. Bu da işletmenin 16 ay akvaryumu kira bedelsiz işlettiğini ortaya çıkarıyor.

KİRA ARTIŞI DA YAPILMAMIŞ
Sayıştay raporunda ayrıca sözleşme gereği kira bedelinin her yıl enflasyon oranında güncellemek suretiyle artırılacağı ifade edilmesine rağmen kira bedelinin 2012 ve 2013 yılları için güncellenmediği tespit edildi. İşletme Hakkı sözleşmesinin de yenilenmesi ve güncellenmesi istendi.


Kaynak: Haber.sol.org.tr
Son Güncelleme: 29.01.2016 03:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177