22 Ağustos 2013 Perşembe 13:03
ETKİN PİŞMANLIK
Daire:11
Tarih:2013
Esas No:2011/11558
Karar No:2013/11659
Kaynak:UYAP YARGITAY KARAR ARAMA
İlgili Maddeler:TCK 245
İlgili Kavramlar:ETKİN PİŞMANLIK
MAHKEMESİ : Denizli 1. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 22/04/2009
NUMARASI : 2007/394 (E) ve 2009/351 (K)
SANIKLAR : Nilüfer KAHYA (CANBAZ), Alper YETİM
SUÇ : Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama
HÜKÜM : TCK'nun 245/1, 62, 53, 63. maddeleri gereği 2 yıl 6 ay hapis ve 500TL adli para cezaları ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve mahsuba ilişkin.
TEMYİZ EDEN : Sanıklar müdafii
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

5237 sayılı TCK.nun 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün 765 sayılı TCK.nun 523. maddesinden farklı olarak pişmanlık esasına dayanması ve hükmün uygulanabilmesi için zararın giderilmesinin yeterli olmayıp, aynen geri verme veya tazminin pişmanlık duyularak bizzat sanık veya onun adına yakınları tarafından yapılmasının gerekli olduğu, somut olayda ise aşamalarda sanık Alper Yetim'in ısrarla atılı suçlamayı inkar yönünde savunmada bulunması karşısında, yaptığı eylemlerden bizzat pişmanlık duymayan sanık hakkında etkin pişmanlık hükmü uyarınca indirim yapılamayacağı ve 5271 sayılı CMK.nun 217. maddesi uyarınca duruşmadan edindiği kanaate göre delilleri değerlendirip, suçun işleniş özelliklerine, suç konusunun miktar ve önemine dayanarak adli para cezası bakımından alt sınırdan ayrılmak suretiyle hüküm kuran mahkemenin takdir ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan tebliğnamedeki bozma düşüncelerine iştirak edilmemiştir.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklara yüklenen suçun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar müdafiilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle mahkumiyet hükmünün ONANMASINA, 10.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
Son Güncelleme: 22.08.2013 13:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol