banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
18 Haziran 2015 Perşembe 22:02
Eski eşe müthiş ders
banner188
banner213
banner230

İz­mir­li Se­dat K. ile E.Ş, 5 yıl önce ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­di. Çift, mut­lu ge­çen ilk ay­la­rın ar­dın­dan Se­dat K’­nın iş­siz kal­ma­sı yü­zün­den ge­çim sı­kın­tı­sı­na düş­tü. Sonrasında yaşananlar ise adeta Yeşilçam senaryoları gibi...

Bugün'ün haberine göre, mad­di sı­kın­tı­ya da­ha faz­la da­ya­na­ma­yan E.Ş, bo­şan­ma ka­ra­rı al­dı. An­cak Se­dat K’­nın, “İş bu­la­ca­ğı­m” sö­zü üze­ri­ne vaz­geç­ti. Fa­kat Se­dat K’­nın bir tür­lü iş bu­la­ma­ma­sı üze­ri­ne genç kadın “Beş pa­ra­sız adam­dan ko­ca ol­ma­z” di­ye­rek ev­den ayrıldı, ve er­kek ar­ka­da­şı­nın evi­ne yer­leş­ti. Eşi­nin baş­ka bir er­ke­ğe kaç­tı­ğı­nı öğ­re­nen adam, he­men tek cel­se­de bo­şan­dı.

Se­dat K, ar­ka­da­şıy­la teks­til ti­ca­re­ti­ne atıl­dı. Pa­ra ka­za­nın­ca unu­ta­ma­dı­ğı es­ki eşi E.Ş’­yi bul­ma­ya ka­rar ver­di.

BİR UMUTLA ESKİ KAYINVALİDESİNİ ARADI

Ya­kın ar­ka­daş­la­rıy­la ir­ti­ba­ta ge­çip so­nuç ala­ma­yın­ca es­ki ka­yın­va­li­de­si­ne ulaş­tı. Se­dat K, es­ki eşi­nin ev­den kaç­tı­ğı adam­dan 15 ay­lık oğ­lu ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dı.

BEBEK LÖSEMİ OLMUŞ

Ha­ya­tı­na ar­tık E.Ş’siz sürdürme­ye ka­rar ve­ren genç adam, es­ki ka­yın­va­li­de­sin­den aldığı diğer haberle ikin­ci kez yı­kıl­dı. Eski eşi E. Ş’nin oğlu T. lö­se­mi has­ta­sıy­dı ve te­da­vi­ için Ka­na­da­’ya gön­de­ril­me­si ge­re­ki­yor­du.

Sedat K, ka­zan­dı­ğı 150 bin li­ra­yı mi­nik bebeğin te­da­vi­si için kul­lan­ma­ya ka­rar ver­di.

ESKİ EŞİNİN ÇOCUĞUNU Kanada'YA TEDAVİYE GÖNDERDİ

Babası S.Y. tarafından Kanada’ya götürülen bebek, burada ilik nakli olup 2 ayda sağlığına kavuştu. 130 bin lira tutan tedavi masrafları da Sedat K. tarafından ödendi.

HAPİSTEN DE KURTARDI

Sedat K’nın insanlık dersi bununla da bitmedi. Eski eşinin imam nikahlı kocasına ruhsatsız tabanca taşımaktan kesilen 6 bin lira para cezası olduğunu ve bunun ödenmemesi halinde hapis yatacağını öğrendi. Cezayı ödeyip eski eşinin imam nikahıyla birlikte yaşadığı S.Y’yi hapse girmekten kurtardı.

DÖNMESİNİ İSTEMEDİ

Kendisini 5 sene önce “Beş parasızsın, işin yok” diye terk ettiği eski kocasının, hem yeni eşine, hem de oğluna yardım etmesi, bebeğini sağlığına kavuşturmasından çok etkilenen E.Ş, Sedat K’ya dönmek istedi. Ancak, Sedat K., eski eşine “Kocan ve çocuğunla mutlu ol, yuvana sahip çık” diyerek yeniden birleşmeyi reddetti.

Cem Kartal / bugün

banner229
Son Güncelleme: 18.06.2015 22:07
Anahtar Kelimeler:
Eski Eşe Müthiş Ders
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol