banner200
banner222
04 Şubat 2014 Salı 12:09
Erken emeklilikten kimler yararlanabilecek?
banner188
banner213
banner230
 Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar için  son alınan  bilgilere  göre prim günü ve yıl şartlarını tamamlamış ancak yaşı bekleyen emekli adaylarına yönelik de çalışma yürütülüyor.  Emeklilikte Yaşa Takılanlara  düşük  maaşla erken emeklilik hakkı  verilecek  mi?


Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2 014  Yaşa takılanlara  düşük  maaşla erken emeklilik son durum erken emeklilik şartları nelerdir yaşa takılanlarda neler oldu en son haber son durum emeklilik geliyor mu?

Çalışma Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı çalışmaya göre; yaşının dolup emekli olmasına 2 yıl kalanlar üzerinde ağırlıkla duruluyor. Bu kişilere, alacakları maaşlardan belirlenecek bir yüzdede kesinti yapılarak, emeklilik hakkı verilecek . Yapılan çalışmalarla  ilgili  ayrıca Maliye Bakanlığı'nın da görüşleri alınacak.

Öte yandan Faruk Çelik,  kadınlarla   ilgili   doğum borçlanması,  erkeklerin  askerlik borçlanması gibi yeni  bazı haklar  verildiğini  hatırlatarak, bunların ayrı konular olduğunu belirtti.

Kademeli olarak emeklilik yaşının 60'a çıkarılmasıyla  ilgili  geçmiş  dönemde  yapılan düzenlemenin  devam ettiği   bilgisini  veren Çelik, şöyle konuştu:

"Burada vatandaşın mağduriyeti esas değil. Tam tersine bunlar vatandaş merkezli düzenlemelerdir.  Türkiye  bir anda 60  yaş emekliliği getirmemiştir. 40  yaş  emekliliğini kademeli olarak yaparak 2036'Lara kadar 60 yaş emekliliğine geçeceğiz. Şu anda gelişmiş ülkeler 67-70 yaş emekliliğini konuşuyor.

2036'ya kadar 60 yaş emekliliğine ancak ulaşacağız. Dolayısıyla ülke ve ülkenin geleceği önemli. Tabii birey olarak bizden talepler olabilir ama talepler kesinlikle ülkeyi karanlığa, sıkıntıya sokacak bir şekilde olmamalıdır." Faruk Çelik, 1999 yılında yapılan düzenlemede, emeklilik süresi 5-10 yıl uzayan çalışanların sorunlar yaşadığını vurguladı.

"Bu kişiler için dengelerimizi bozmayacak şekilde bir çalışma yapabilir miyiz?" diye görüşüldüğü sırada hiçbir ilgisi yokken birden erken emeklilik tartışmalarının ortaya atıldığına dikkati çeken Çelik, "Çok net söylüyorum; 'erken emeklilik' diye kim söylüyorsa en büyük yanlışı yapıyor. Görüşmemiz erken emeklilikle ilgili değildi. Vatandaşımızın sorununa çözüm bulma adına bir görüşmeydi.

Asli görevimizi yaptık ama bu olayın bilen ve bilmeyenler tarafından hiç alakası olmayan bir tarafa çekilmesi bizi üzmüştür" değerlendirmesinde bulundu.
 

Emekli olmak için gerekli tüm şartların oluştuğu yaşa takılanlar neden emekli olamıyor. Hükümet yaşa takılanları sesini duyacak mı? Anayasa Mahkemesi iptal kararı, emeklilikte yaşa takılan ve bu nedenle emekli aylığı bağlanamayanlara bir kazanım sağlamamıştır. 

Anayasa Mahkemesi 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 206 hükmündeki "8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan..." ibaresini iptal etmiştir. (İptal kararı 18 Ocak 2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) KARAR, 18 OCAK 2015 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

İptalden önce 206 hükmü;

"8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re'sen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar."

Hükmün uygulanması;

8 Eylül 1999 tarihinde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi Devlet memuru olarak görevde bulunan, 8 Eylül 1999 tarihinde de 50 ve yukarı yaşlarda bulunan memurlar, 61 veya 65 yaşlarını doldurduklarında şayet 10 yıl hizmetleri var ise yaş haddi sebebiyle istemeleri halinde (65 yaşını dolduranlarda istekle emeklilik olmamakta, resen memurlukla bağlantıları kesilmektedir) emekli aylığı alabilme şansları bulunuyordu.

Emekli olmak için gerekli tüm şartların oluştuğu yaşa takılanlar neden emekli olamıyor. Hükümet yaşa takılanları sesini duyacak mı? Anayasa Mahkemesi iptal kararı, emeklilikte yaşa takılan ve bu nedenle emekli aylığı bağlanamayanlara bir kazanım sağlamamıştır. 

İptal sonrasında 206 hükmünden "8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan" hükümleri kaldırıldığından, bu kez "50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re'sen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar." hükmü uygulanacaktır.

Ancak, Anayasa Mahkemesi iptal kararının uygulanmasında 1 YIL SÜRE vermiş olduğundan, yeni şekliyle madde 18/1/2015 sonrası ifade edilecektir.

Yeni hükmün anlamı; EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK MADDE OLMAYACAĞINI değerlendirmekteyiz.

Yeni hükümde 8 Eylül 1999 tarihinde yine 50 ve daha yukarıda yaşlarda bulunanlarda sadece memurluk görevinde bulunulma koşulu ortadan kaldırıldığından, memurluk görevinden ayrılan veya memurluk görevinde bulunanların;

61 yaş + 10 Hizmet Yılı = Emekli Aylığı
Veya

65 yaş (resen emeklilik) + 10 Hizmet Yılı = Emekli Aylığı


Şartını yerine getirirlerse emekli aylıklarının bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz. Öz ifade ile her 50 yaşını dolduran memur 10 yıl hizmeti üzerinden emekli olması mümkün olmayacak, 61 yaşını doldurmasını bekleyecektir.

Sonuç Değerlendirmemiz;

Anayasa Mahkemesi iptal kararı, emeklilikte yaşa takılan ve bu nedenle emekli aylığı bağlanamayanlara bir kazanım sağlamamıştır. İptal kararı, sorunu tamamıyla çözmemiştir.

Anayasa Mahkemesi Yasama Organına 1 YILLIK SÜRE vermiştir. Temennimiz bu süre zarfında, Anayasamız Madde 60 hükmü "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. " doğrultusunda, Yasama Organınca emekli aylığı bağlanamayanlara yönelik köklü bir çözüm getirecek yeni bir yasal düzenlemenin yapılmasıdır. Yeni yapılacak yasal düzenlemenin kapsamının da sadece 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda olmayıp, işçi ve esnafları ilgilendiren Kanunlarda da yapılmasının faydalı olacağını değerlendirmekteyiz.

Emeklilikte yaşa takılanlar  Eylem yaptı

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik haklarının iade edilmesi için TBMM önünde eylem yaptı.

TBMM'nin Dikmen kapısı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Soner Taşlıtepe, 1999'da ilk defa geriye işletilen 4447 sayılı Yasa ile Türkiye genelinde 5 milyon kişinin mağdur edildiğini söyledi.

Adaletin ve sosyal devletin en temel niteliklerinden birinin, kazanılmış hakların geri alanamayacağı olduğunu belirten Taşlıtepe, bu yanlışın üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen henüz düzeltilmediğini öne sürdü.

Erken emeklilik gibi bir talepte bulunmadıklarını ifade eden Taşlıtepe, "Biz, üzerimize düşeni yaptık pirimlerimizi ödedik, çalışma süremizi doldurduk, kanun hükmünün uygulanmasını beklerken yeni bir düzenleme ile kurallar değişti ve yaş sınırı getirildi" dedi.

Taşlıtepe, "1999'dan önce çalışmaya başlamış, kanunun öngördüğü şekilde primlerini tam olarak Ödemiş ve mevzuatın gereklerini yerine getirmiş çalışanlar olarak, Sosyal Güvenlik Kanunu'nun tüm çalışanlara vaat ettiği emeklilik hakkımızın iade edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Soru-Cevap ile Emeklilik

SORU: 19.02.1971 doğumluyum. 24.03.1990 tarihinde ilk iş hayatım başladı ve 01.05.1990 itibariyle sigortalı oldum. Prim gün sayısı dolup emeklilik yaşı bekleyen mağdurlardanım. Hak etmiş olduğum emekliliğe yakın tarihlerde kavuşma şansım var mı? -Arzu TURAN

CEVAPEmekli olabilmek için 20 yıl sigortalılık, 5375 prim günü ve 46 yaşı tamamlamayı bekliyorsunuz. Sigortalılık süresi ve prim gününü tamamladığınız için 46 yaşınızı dolduracağınız 19 Şubat 2017 tarihinde emekli olabileceksiniz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme yapılırsa ki yapılacağını şu an için sanmıyorum, yaş şartını karşılayıp emekli olabilirsiniz.
Sizin durumunuzda olan çok sayıda vatandaşımız bu umut içerisinde. 1999 yılında 4447 sayılı yasa ile getirilen yaş hadleri bir anda emeklilik hesaplarına dâhil edildi. Haksız bir uygulama olan yaş düzenlemesinin kaldırılması, prim ve sigortalılık süresi dolanların emekli edilmesi gerekir.Almanya ve Finlandiya’da ileride alacağınız emekli aylığının bir miktarı kesiliyor ve erken emekli olabiliyorsunuz. Örnek alınabilir. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olan 5 milyon kişi için düzenleme yapmak adaleti tesis etmek olur. Sadece 4-a’lı yani SSK’lıları değil esnaf ve memuru da kapsayacak bir düzenlemeye ihtiyaç var.

İki yerden aylık alınır mı?

SORU: 2009 yılında kaybettiğim babamdan dolayı SSK’dan yetim aylığı alıyorum. Geçtiğimiz ay Emekli Sandığı’ndan emekli annemi de kaybettim. Bekârım ve çalışmıyorum. Annemden de aylık alabilir miyim?     - Ceyda Taşçı

CEVAP: 1 Ekim 2008’den itibaren yürürlüğe konan uygulamaya göre; hem annesinden hem babasından aylık almaya hak kazanan çocuğa, yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanmaktadır. Anne ve babanızdan bağlanacak yetim aylığından yüksek olanın tamamını, düşük olanının yarısını alabilirsiniz.

Emekliye prim affı yok

SORU: Devlet Malzeme Ofisi’nden işçi emeklisi olarak ayrıldım, bir şirkete ortak oldum ve ortaklığım sona erdi. Sigorta destek primini ödemediğimden dolayı SGK cezalarla birlikte 7 bin TL kadar bir cezayı her ay maaşımdan kesiyor. Yeni beklenen SGK prim borçları affında bu konuda kapsama giriyor mu? - Mehmet Ali Kaynak

CEVAP: Yakında Meclis’e gönderilecek Torba Kanunda maalesef sizi ilgilendiren bir düzenleme daha doğrusu af ya da yapılandırma bulunmuyor. Emekli olduktan sonra yapılan kendi adınıza çalışmalarda Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemeniz gerekirdi. Bu primi ödemeyen sizin durumunuzda olanlarla ilgili 2013 yılında bir yapılandırma yapılmıştı. Aslında bu yıl da yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç bulunmakta. Çünkü bu yapılandırmadan sonra adına borç çıkanlar oldu. Muhtemelen siz de bu gruptasınız.

Gelir testi ve af

SORU: SGK’lıyım oğlum(1993 doğumlu). Liseyi bitirince benim sigortadan düştü dershaneye devam etti, bende GSS’den yararlansın diye gelir testi yaptırdım (NİSAN 2013) araya zaman girdi ve borçlu olduğumuzu sonradan sanal ortamdan öğrenmiş bulunmaktayım. Eylül 2013 tarihinde üniversiteye kaydını yaptırdık öğrenci belgesini SGK’ ya teslim ettim aktife ettiler (muhtemelen:). Mevcut gördüğüm GSS borcumu ödemek zorunda mıyım? Yoksa af tan yararlanır mıyım? - Gültekin ATİK

CEVAP: Oğlunuz adına çıkan borcu ödemekten başka bir çare bulunmuyor. Çünkü yine Torba Kanunla gelen Genel Sağlık Sigortası için yapılandırma gelir testine hiç girmemiş olanları kapsıyor. Sizin durumunuzda hâlihazırda oğlunuz teste girdiği için yapılandırma kapsamında değilsiniz.

Haberdar

banner229
Son Güncelleme: 04.02.2014 12:31
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol