banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
10 Ekim 2016 Pazartesi 16:32
Erdoğan, Dünya Enerji Kongresi'nde konuştu

Erdoğan, "'Barış için paylaşalım' mesajını tüm dünyaya iletmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu kongrenin hem enerji konusunda geleceğe yönelik vizyon ve senaryolar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bir bir zemin haline dönüşmesini, hem de enerjinin barışın ve adaletin aracı haline getirilmesini sağlamaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda dile getirdiğimiz Afrika'da enerjiye erişim konusu elbette bu kongrenin de gündem maddelerinde biri olacaktır. Bu konuyu Dünya İnsani Zirvesi'nden de ele almıştık" diye konuştu.

"BAĞLARIMIZI YENİDEN CANLANDIRMANIN PEŞİNDEYİZ"
Erdoğan, "Türkiye'nin Afrika'da yaşanan sorunlara bakışı, bu coğrafyayla ilgilenen diğer ülkelerin çoğundan farklıdır. Her şeyden önce, ülkemizin ve milletimizin tarihinde sömürgecilik utancının olmadığını bir kez daha sizlerin huzurunda altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bugünde ülkemizin Afrika'ya yaklaşımı; ne doğal kaynak, ne beşeri kaynak, ne de başka herhangi bir çıkar kaygısı esasına dayanıyor. Biz öncelikle Orta ve Kuzey Afrika ile tarihten gelen insanı konular üzerine kurulu bağlarımızı yeniden canlandırmanın peşindeyiz. Bunun yanında Afrika'nın tamamını, dünyada el uzatılmadık, mağdur ve mazlum kalmaması anlayışımızın bir tezahürü olarak kucaklamanın çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

"DÜNYANIN GÜNEYİ EN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA SIKINTI ÇEKİYOR"
Erdoğan, "Enerji sorunu çözülmeden, kalkınmadan, yatırımdan, sağlıktan, beslenmeden ve ısınmadan bahsedebilmemiz mümkün değil. Bugün dünya genelinde elektrikten mahrum olan 1.1 milyon insanın 650 milyonu Sahra altı Afrika'da yaşıyor. Dünyanın kuzeyi zenginlik ve refah içinde yaşarken, güneyi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çekiyor. Bölgedeki durumun aciliyeti nedeniyle çalışmalarımızı burası üzerinde yoğunlaştırdık" dedi.

"ENERJİ TALEBİMİZ YILDA YÜZDE 6 İLE YÜZDE 8 ARASINDA ARTIŞ GÖSTERİYOR"
Erdoğan, "Türkiye büyük ölçüde enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Bunun yanında Türkiye özellikle son 14 yıldır, dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme oranına sahiptir. Bu durum enerji talebimizin yılda yüzde 6 ile yüzde 8 arasında artış göstermesine yol açmıştır. Biz bu talebi karşılamanın yanında, enerji arz güvenliğimizi sağlamak ve enerji sepetimizi çeşitlendirmek içinde çalışıyoruz. Türkiye Ortadoğu ve Hazar havzası başta olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık 3'te 2'sinin bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Bu bölgelerdeki enerji kaynaklarının dünya pazarlarına ulaştırması noktasında çok önemli projelere ortaklık ettik" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN DOĞLAGAZ VE ENERJİ TİCARET MERKEZİ OLABİLMESİ ADINA YENİ VE ÖNEMLİ YATIRIMLARIN ARİFESİNDEYİZ"
Erdoğan, "Rusya'nın hali hazırda, balkanlar üzerinden aldığımız gazı, Karadeniz üzerinden ülkemize sevk etmeyi öngören, 'Türk akımı' projesinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Buna olumlu bakıyoruz. Bu projenin ikinci aşaması, Avrupa'daki gelişmeler bağlı olarak geliştirilecektir. Doğu Akdeniz gazı da kaynak çeşitlendirme çalışmalarımızda yeni alternatif durumuna geliyor. Yapılan araştırmalar bu gaz için en karlı ve ekonomik güzergahın Türkiye olduğunu gösteriyor. Ülkemizin doğalgaz ve enerji ticaret merkezi olabilmesi adına yeni ve önemli yatırımların arifesindeyiz. Bu senenin sonunda ve 2017 yılında çok kritik adımlar atacak, bu alanda büyük yatırımlar gerçekleştireceğiz. Böylece doğalgaz ticaretinde bölgemizdeki tüm ülkeler için güvenilir bir ortak haline gelme hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme: 10.10.2016 16:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177