banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
03 Mart 2016 Perşembe 23:08
Erdoğan'dan Yeni Anayasa açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'de planlı eş matbuat toplantısında gündemi yorumladı.

CHP'nin kanun görüşmelerinde masadan kalkmasını değerlendiren Erdoğan, "Yeni kanun dair anne ihtilaf liderinin tavrı ipe un sermek, dürüstseniz masadan kaçmazsınız." dedi.

"SON SÖZÜ SÖYLEYECEK OLAN MİLLETTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

TBMM başkanımızın 4 partiye meydana getirdiği çağırma şahsımla ilgili değil, acemi müşterek anayasanın görüşülmesiyle ilgilendiren davettir. Son lafı söyleyecek bulunan millettir.

"YENİ ANAYASA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİNDİR"

Yeni anayasanın görüşülmesi ve uyuşma sağlanabilirse alınacak mefhum ülkemizin geleceği içindir. Şahsımla ilgilendiren olabilir mu olanaksız mı hakeza müşterek kıymetlendirme bahis konusu değildir. Ana ihtilaf partisi umumi başkanının şu andaki tavırları ipe un sermekten ayrıksı müşterek nesne değildir. Dürüstseniz masadan kaçmazsınız.

"14 SİYASİ PARTİ BİRLEŞTİNİZ AMA MİLLETİM SİZLE İTTİFAK ETMEDİ"

Bakın bundan evvela müşterek Cumhurbaşkanlığı tarzı yapıldı, önceki kat bölüt değerlendirmek aracılığıyla meydana getirilen seçimdir. Bir umumi reis bey adına siz katılmadınız buna. Dışarıdan havale müşterek namzet çıkardınız, üstünde 14 politik öğür birleştiniz ama milletim sizle bağlaşma etmedi.

Milletim şahsım üstünde yüzdelik 52 ile bağlaşma etti ve bizi Cumhurbaşkanı adına görevlendirdi. Meydanlarda yalan verdiğiniz acemi anayasanın yapımıyla ilgilendiren dört politik partinin üçer adet mümessili var, burada nüfuz partisinin 317 saylav var. 313 saylav 3 kişiyle anabolizma ediliyor, 233 milletvekiliyse 9 milletvekiliyle anabolizma ediliyor. Bu adaletli müşterek yaklaşım değil. Benim dönemimde de bunu uyguladık.

Kaynak: HABER7.COM

Son Güncelleme: 03.03.2016 23:08
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177