banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
25 Şubat 2016 Perşembe 12:58
Emniyet kepçe operatörlüğü eğitimi verecek

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terörle uğraş kapsamında operasyonlar bitmeme ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de hendeklerin kapatılması periyodunu çurlatmak düşüncesince acemi birlikte düzenlemeye gitmeye değişmeyen verdi.

Emniyet, oluşturulan çukurların kapatılması amacıyla satın alınacak zırhlı iş makinalarını kıymetlendirmek düşüncesince G sınıfı yeterlilik ve işletmenlik eğitimi verecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dağıttığı dağ bayır şöyle;

"Terörle uğraş kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yıldırı örgütü çalışanları kabilinden oluşturulan çukurların kapatılması amacıyla satın alınacak bulunan zırhlı iş makinaları ile ait namına 07.03.2016 tarihinde neşet etmek kaydı ile Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezinde G sınıfı yeterlilik ve işletmenlik eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

Yukarıda belirtildiği halde 1'inci semt İl Emniyet Müdürlüklerinde işyar olup 2016 yılı umumi tayin devrinde 2'inci semt illere atmaya yayıncı personel içinden ve halen 2'inci semt kentlerde fariza yapmış olup atamaya yayıncı sıfır personel içerisinden, g sınıfı yeterlilik ve işletmenlik eğitimi alması akla yatkın tanıdık personel bilgilerinin ekteki tabela formatına akla yatkın namına düzenlenerek 23 Şubat 2016 haset zaman 14:00'a denli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına koşulmak kıl payı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliğine gönderilmesini dileyiş ederim"

Kaynak: HABER7.COM

Son Güncelleme: 25.02.2016 12:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177