banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Mart 2012 Cumartesi 08:05
Eğitimli imamlar geliyor
İmam hatip liselerinde okuyan öğrenci sayısı, bu okullarda son 3 yılda yaşanan öğrenci artış oranları dikkate alındığında, önümüzdeki 10 yılda mesleki ortaöğretim öğrenci sayısının yüzde 25ine ulaşacak.

Eski Eğitim-Sen Başkanı Alaattin Dinçer, 4+4+4 sistemindeki seçmeli ders dağılımının, eğitimli müezzin ve imam yetiştirmeye göre ayarlanacağını söyledi. Dinçer, seçmeli din eğitiminin 5. sınıftan başlayarak en az 2 ders saati olacağı varsayıldığında, yüzde 6.6 olan din bilgisi öğretiminin yüzde 12ye çıkacağını, bilim eğitiminin ise yüzde 5.4 oranında azalacağını söyledi. Dinçer, Yeni sistem, sadece ve sadece din eğitimini daha erken yaşlara çekme niyetinden başka bir amaç taşımamaktadır. Erken din eğitimi alan öğrencilerin tamamı müezzin ve imam olamayacağına göre bu niyetin arkasında da din eğitimini olabildiğince yaygınlaştırmak yatmaktadırdedi.

İmam hatip liseleri siyasetin arka bahçe, ön bahçe tartışmalarına malzeme yapılmış, eğitim sisteminin en politik seçmen okullarıdır.

Bugün bu okul mezunlarının büyük bir bölümü başta eğitim, sağlık ve belediyeler olmak üzere kamu bürokrasisinin kilit noktalarında görev yapıyor.

Katsayının esnetildiği son iki yılda öğrenci sayısında büyük artışlar oldu. 2011-12 eğitim yılında imam hatiplerde okuyan öğrenci sayısı 290 bine ulaştı. Bu artış oranlarına göre önümüzdeki 10 yılda öğrenci sayısı toplam mesleki ortaöğretim öğrenci sayısının yüzde 25ine ulaşacak.

Yaşadığımız gelişmelere bakıldığında bu okulların Anadolu lisesi sayılacağını söylemek olanaklı.

Özellikle muhafazakâr kesimlerin, imam hatipleri ahlaklı ve dindar nesiller yetiştiren, alternatif okullar olarak görme, bu okulların sayısını ve etkisini arttırma çabası sürüyor.

İmam hatip liseleri, imamlık ve hatiplik mesleğine insan yetiştiren kurumlar olmaktan çıkmış, yükseköğretime öğrenci hazırlayan kurumlara dönüşmüştür.

Öğrenci sayısı 300 bine dayanmasına karşın, halen yaklaşık 300 bin öğrenci alabilecek derslik kapasitesi bulunuyor. Bir öğretmene 18-20 öğrenci düşüyor
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177