banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Mart 2013 Cuma 11:04
EDİRNE BAROSU BAŞKANI AV. ÖZGÜR YILDIRIM'DAN FEYZİOĞLU'NA AÇIK DESTEK
"TBB Başkanımız Sayın Av. Vedat Ahsen COŞAR ve Başkanlığındaki TBB Yönetim Kurulumuz göreve geldikleri günden itibaren mesleğimize, meslektaşlarımıza, Barolarımıza ve TBB’ne çok önemli hizmetlerde bulundukları gibi, mesleki sorunların çözülmesi hususunda da son derece özverili ve titiz çalışmalar yürüterek başarılı neticeler elde etmişlerdir. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim.

Ülkemiz Yeni Anayasa yapım sürecinden geçmekte olduğu gibi aynı zamanda Avukatlık Kanunu’nda da bir dizi değişiklikler gündeme gelmiştir. Bu dönemde, gerek gençliği, gerek enerjisi, gerek dinamizmi, gerek hizmet aşkı ve gerekse de akademisyen kimliğiyle tanınan Ankara Barosu Başkanı Sayın Prof.Dr.Av.Metin FEYZİOĞLU’nun Başkanlığında oluşacak olan TBB Yönetim Kurulu’nun bayrağı devralması gerektiği fikri şahsi kanımca hasıl olmuştur.

TBB Başkanlığı’na ve TBB’nin diğer kurullarına adaylıklarını deklare eden veya bugünden sonra deklare edecek olan tüm saygıdeğer adaylara başarılar diler, Genel Kurul İradesine kutsal avukatlık mesleğine, meslektaşlarımıza, Barolarımıza ve TBB’ne hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. "

Son Güncelleme: 31.03.2013 12:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177