banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
24 Mart 2014 Pazartesi 14:36
Doğu Perinçek: Öcalan AKP'li Oldu

  Doğu Perinçek, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda toplanan yaklaşık 5 bin kişiye konuştu. Kalabalık önce, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyledi, 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz', 'Milli meclis, milli hükümet' sloganları attı. Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğraflarının da bulunduğu üzerinde, 'Unutmayacağız, unutturmayacağız' yazan büyük bir afiş meydana asıldı. “Ergenekon’dan çıktık, Türkiye’yi birleştiriyoruz. Birlik ve Dirlik Mitingi’nde” ilk olarak İşçi Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Tugay Şen, kürsüye çıktı. Projelerini anlatan Şen, İzmir’i gerçek bir turizm kenti haline getireceklerini, taşeron sistemine son vereceklerini söyledi.

Hüseyin Tugay Şen’in ardından, 'Öncü cesur Doğu Perinçek' ve 'Lozan Kahramanı' sloganları ve sevgi gösterileriyle Doğu Perinçek kürsüye geldi. Doğu Perinçek, "Güzel İzmir’imizin güzel yurttaşları. Sizleri 9 Eylül ruhuyla, 30 Ağustos, 29 Ekim ruhuyla selamlıyorum. Sizin bu coşkunuz Türkiye’nin geleceğini yaratacak. Tarih yaratma dönemine giriyoruz. Büyük gelişmelerin büyük sıçramaların bir devrimin eşiğindeyiz. Bu koşullarda Türkiye’nin büyük tehditlerle karşı karşıya olduğu ama o tehditlere karşı Mustafa Kemal’in aslanları olarak büyük cevaplar vereceğimiz tarihin eşiğindeyiz. Hepiniz öncülersiniz, cesaret timsalisiniz. Sevgi dolu kararlılık dolu siz İzmirlilerin arasından ülkemize sesleniyorum. Önümüzdeki süreci düşünerek oylarımızı verelim. Önümüzde ne var. Seçim nutuklarında bu anlatılmıyor Türkiye’yi buraya getiren Atlantik sisteminin bütün partileri, Türkiye’nin geldiği kör çıkmazın sorumlularıdır" dedi.

Türkiye’nin önünde iki büyük olay olduğunu söyleyen Perinçek, şöyle devam etti:

"Birincisi Türkiye, derin bir ekonomik krizin, ekonomik depremin eşiğindedir. İkincisi görüyorsunuz PKK, doğu parçamızda kürdümüzün yaşadığı o bölgemizde özerklik inşa edeceğiz diyor. İktidarda bulunan BOP eş başkanları bu özerkliği zaten hazırlamıştı. CHP de özerkliği kabul ettiğini yazmıştı. İkinci sorunumuz budur. 2 Nisan 2003’de şu anda Atatürk’ün Çankaya’sını işgal eden Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanlığı ile gizli anlaşma imzalıyor. Bunu itiraf eden Abdullah Gül’ün kendisidir. O gizli anlaşma Türkiye’yi nereye getirdi. Özerklik var en başında o gizli maddelerin. Bunun parçası olarak TSK’nın etkisizleştirilmesi, sınır ötesi operasyonların yapılmaması hepsi bu anlaşmanın içinde mevcut. İşçi partisi yakında bu anlaşmayı açıklayacak" dedi.

EKONOMİK DEPREM OLUCAK

Önümüze bakmamız ve ona göre oy vermemiz gerektiğini dile getiren Perinçek, "Derin bir ekonomik kriz var. Doların fiyatı füze gibi artacak, dolara talep artacak. İthalata dair malların fiyatları yükselecek. Pahalılık olacak. İstihdam düşecek. Bu partilerin hiç birisi bu belirttiğimiz ekonomik depreme cevabı bulunmuyor. Nerden buldun kanunu uygulanacak. Yasadışı kaynak elde edenlerin ellerinden bunlar alınacak. İki ay sonra önümüze çıkacak bu problemlere göre oy vermenizi istiyorum" dedi.

ÖZERKLİK TEPKİSİ, SURİYEYE SELAM

Türkiye’deki ikinci sorunun özerkliğin ilan edilmesi olduğu da ifade eden Doğu Perinçek, şunları söyledi:

"Özerkliğin inşa edilmesi çok tehlikeli. Bugün vatanımızın bir parçasında, 'Ya müzakere ya savaş' yazılıyor. PKK ile müzakere kabul edilemez. Bundan ilan ediyoruz bölücülüğün sonu gelmiştir. Milli hükümet bölücülüğü bitirecektir. Suriye’yi bölemediler, Beşar Esad’ın aslanlarına, direnen Suriye devletine Mustafa Kemal’in dayanışma selamlarını yolluyoruz. Türkiye, Suriye’ye terör ihraç etti. Şimdi terör ithal ediyorlar. Ama Suriye’yi bölemediler. Irak’ı bölemediler. İran, Perslerin çocukları ABD’ye karşı dimdik ayakta durdu, o firdevsinin çocukları. Açmak istedikleri kürt koridoru değil, kürde araba ve farsa ihanet koridorudur. Orta doğunun kahraman halkları hepsini yenilgiyi uğrattı. Girişimleri başarısızlığa uğradı. O yüzden Türkiye’yi bölemezler. Suriye’yi birleştiren Irak’ı birleştiren Azerbaycan’ı da buna katın. Bu birleştirme projesi şimdi devrededir. Göreceksiniz iki yıl içinde bu birleşmeyi sağlayıp milli hükümet kuracağız. İran, Irak, Suriye, Azerbaycan ve Türkiye, her alanda iş birliği yapacak. Bizim yerimiz komşularımızla birlikte Batı Asya’dır. Biz batı Asya’da diğer kardeşlerimizle birlikte beyiz, efendiyiz. Atlantik’te ise köleyiz. Savaş falan bu tehditleri Atatürk’ün Türkiyesi kabul etmiyor. Kardeş kanı dökmek isteyenler varsa İzmir’den kardeş kanı dökmek isteyenleri, destek olanları, onlarla birlikte özerklik planlarına girenleri, uyarıyoruz. Hepsini toptan yıkacağız. İktidarı ve yandaş muhalefeti yıkacağız."

ÖCALAN AKP’Lİ OLDU

Abdullah Öcalan’ın, MİT üzerinden AKP ile işbirliği yaptığını söyleyen Doğu Perinçek, "Kürdümüz bizim kürdümüz. Kürtte biziz. Türk’te biziz. Ötekini kabul etmiyoruz. Bizlerde Kürdüz, Türküz. Hepimiz biriz. Bizleri bölemeyecekler. Türkiye, Irak, İran birlikte olduğunda göreceksiniz Kandil’de beyaz bayrak asılacak. MİT müsteşarı Hakan Fidan, Abdullah Öcalan’ı avuçlarına aldılar. Öcalan AKP’li oldu. Bu açılımlar ABD patronluğunda. Bu planlar yerle bir olacaktır. Devrimci bir irade lazım o iradeyi ben şimdi sizde görüyorum. Lozan’da ermeni soykırımı tehditlerini yerle bir edeceğimizi söylemiştik. O sözümüzü yerine getirdik. Türk milletin karalılığıyla Avrupa başkentlerine taşıyarak ihtarını yaparak bunu başardık" dedi

TÜRKİYE’DE KASETOGRASİ VAR

Yaşadığımız rejimin adının konulması gerektiğini de dile getiren Doğu Perinçek, şöyle konuştu:

"Rejimin adını koyalım. Bugün kasetograsi var. Türkiye, bugün kasetlerle yönetiliyor. Obama’nın telefonda gösterdiği beyzbol sopasıyla yönetiliyor. Türkiye böyle yönetiliyor. Kasetlerin irade olduğu yerde bir halk idaresinden söz edilemez. Daha önce, önümüzde hiçbir zaman köklü bir değişiklik olacağı değerlendirmesi yapmadım. Ama artık yapıyorum. Sıcak para diktası artık Türkiye’yi götüremeyecek. Türkiye’nin bölünmeye bir cevap vereceğini görüyorum. İşte bu cevap bir devrimdir. Türkiye kendisini yenileyecektir. Devlet mafyanın tarikatların devleti olmayacak. Halkın devleti olacak. Mahallelerden başlayarak Türkiye’yi halk meclisleriyle yöneteceğiz. Karşıyakayı Karşıyakalılar, Konak’ı konaklılar yönetecek. Hakkari’yi Hakkarililer, Manisa’yı Manisalılar yönetecek. Ama bir milli devlet merkezde bir dağılma değil. Milletin Türkiye’si olacak. Etnik ayrılıklara, mezhepsel ayrılıklara son vereceğiz. Devletin içine yuvalanmış, polisin içine yuvalanmış TSK içene yuvalanmaya çalışan F gladyosunun inine girip dağıtacağız. 'Programda anlaşalım. Atatürk’te birleşelim milleti karanlıktan çıkartalım' dedik. Ama Atlantik ötesinde, Abdullah Gül, Gülen ve Kılıçdaroğlu hükümetleri hesaplandı. Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olması için aralarında anlaştılar. Kılıçdaroğlu’na bunu soruyorlar ama reddetmiyor. Kılıçdaroğlu’dan duyduğu söyleyen bir bakan bana bu gelişmeleri anlattı. Bu CHP’yi bölen proje. Ama bu projede suya düştü."

SİLİVRİ’DEKİ İNFAZ KORUMA MEMURLARI ONLARI BEKLİYOR
Başbakan recep Tayyip Erdoğan’ın artık Türkiye’yi yönetemeyeceğini söyleyen Perinçek, "Türkiye’yi Tayip Erdoğan’lar yönetemez, bundan kuşkunuz olmasın. Tayyip Erdoğanlar, Abdullah Gül’ler tarafından yönetilmeyecek. Başbakan olamayacaklar bir daha. Onlara bir tane sandalye hazır o da yüce divandaki sandalye. Onların bundan sonra yakın gelecekteki yerleri Silivri Cezaevi’nin F koğuşları. Onları infaz koruma memurları bekliyor" dedi.
TY(İÖ/SS)
Son Güncelleme: 24.03.2014 14:38
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177