banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
09 Ekim 2016 Pazar 12:32
Doğu Guta'daki kuşatma arıcılığı da vurdu

ŞAM - Mohamad Misto/Halit Süleyman/Hacer Başer

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın 3 yıldan fazla süredir rejim tarafından kuşatma altında tutulması, yaşanan insani krizlerin yanı sıra arı yetiştiriciliği ve bal üretimini de olumsuz etkiledi.

Ülkede iç savaşın başladığı 2011 yılından önce bölge sakinlerinin geçim kaynağı olarak arıcılıkla ilgilendiği ve yüksek kalitede bal üretiminin yapıldığı Doğu Guta'da kuşatma nedeniyle arıcılık için gerekli araçların temininin zorlaşması, arı yetiştirmek için güvenli alan bulma güçlüğü gibi sıkıntılar yaşanıyor.

Arıcılık yapan Ebu Yusuf eş-Şami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut şartlarda işini yapmanın çok zor bir hal aldığını söyledi.

Kullandıkları malzemelerin çoğunun ithal ürün olması ve kuşatma nedeniyle bunları temin etme konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Şami, bölgede devam eden operasyonlar sebebiyle de kovanları başka yere taşıyamadıklarını ve çok sayıda arının bu yüzden telef olduğunu anlattı.

Şami sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede bu 3 yılda yayılan hastalıklar da bal üretimini olumsuz etkiledi. Önceki yıllara göre üretim yarıdan da aşağıya düştü. Üretilen balları kuşatma nedeniyle bölge dışına da çıkaramıyoruz."

Olayların başladığı 2011'den önce 500 tonu Doğu Guta'dan olmak üzere Suriye'nin yaklaşık 3 bin ton bal ürettiğini ifade eden Şami, birçok hastalığa şifa olan ve ilaç yapımında kullanılan balın tükenmemesi için yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Duma ilçesinde arıcılık yapan Meysera es-Siday da Doğu Guta'da son yıllarda 18 bin arı kovanının kaybedildiğini, bunun da 2011 tarihinden önceki mevcut kovanların yüzde 70'ine tekabül ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 09.10.2016 12:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177