banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
11 Ekim 2013 Cuma 11:50
Devrimci Karargah davasının gerekçeli kararı da skandal

Selin Asker - soL
AKP’nin operasyon davalarından biri olan ve tartışmalı delillerine rağmen ağır hapis cezalarıyla sonuçlanan Devrimci Karargah davasının gerekçeli kararı açıklandı. 2,5 yıl süren ve beş ayrı dosyanın birleştirilmesi sonucu sanık sayısı 75'i bulan davanın gerekçeli kararı da, dava boyunca çürütülen deliller üzerine kuruldu.

O mütalaa 
‘gerekçe’ oldu
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz gün açıkladığı 328 sayfalık gerekçeli kararında ilk olarak savcılığın iddianamesine ve mütalaasına yer verdi. Mütalaada yer alan “Che resimleri, sol ideolojik resimler bulundurmak”, “Demokratik Dönüşüm dergisinde çalışmak", “Örgüt yöneticisi gibi davranmak”, "Orhan Yılmazkaya anmasına katılmak", “IMF’yi protesto etmek”, “Duruşmaları izlemek” gibi akıldışı suçlamalara mahkemenin de iştirak etmesi ve gerekçeli kararında bu skandal “delillere” yer vermesi verilen cezaların hukuksuzluğunu tekrar göstermiş oldu.

Mahkemeden 
itiraf gibi karar
Mahkemenin 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Baha Okar’a ilişkin verdiği karara sunduğu gerekçeler, yaşananların vehametini gösterdi. Okar’ı “PKK kamplarında eğitim almak” ile suçlayan mahkeme, açıkladığı gerekçede şu ifadelere yer verdi: “Sanık her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş, Türkiye’den hiç ayrılmadığına dair tanık delilleri ve o dönemlerde sigortalı olduğuna dair belgeler göstermiş ise de örgüt mensuplarının PKK tarafından eğitildiği tespit edilmiştir.”

Avcı’ya ‘vicdani 
kanaat’ cezası
Eskişehir Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’ya verilen “örgüte yardım ve yataklık”, “yargıyı etkilemeye teşebbüs” cezasına ilişkin gerekçede ise ağırlıklı olarak Haliçte Yaşayan Simonlar kitabından alıntıların yer alması dikkat çekti.

‘Yardım ve yataklık’
Avcı’nın yazdıklarından ötürü davaya eklendiğine işaret edecek ölçüde kitaba yer veren mahkeme, “örgüte yardım ve yataklık” suçlamasına ilişkin gerekçesini ise “vicdani kanaat” olarak açıkladı. Mahkeme, “SDP içerisindeki bağlantılara ulaşamadığı bu nedenle vicdani kanaatini kullandığı” şeklinde skandal ifadeleriyle verilen cezaya somut hiçbir delil bulunamadığını da açıklamış oldu.

Sol Haber


Son Güncelleme: 11.10.2013 11:53
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177