banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
25 Mart 2016 Cuma 15:37
'Devlet sırları' yüksek güvenlikli kasalarda saklanacak

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe giren toy 'Suç Eşyası Yönetmeliği' mucibince büyüklük sırrı niteliğindeki detayları içeren belge, CD, DVD, harici beyin ve benzer aygıtlar, faziletli güvenlikli kasalarda korunum edilecek.

Suç eşyası ve suçla ilişik kazançlı kazancın korunum dibine alınması, gönderilmesi, doğrudan çıkarılması, iadesi, müsaderesi, imhası, bu hasılata el konulması ve bu işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) kullanılmasına değgin kökler ve esasları havi toy Suç Eşyası Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte toprak meydan düzenlemelere göre, zeval eşyasıyla ilişik işlemler, cumhuriyet başsavcılığının sonsuz nezaret ve denetimi altında budala bürosunca yürütülecek.

Devlet sırrı niteliğindeki detayları içeren belge, CD, DVD, harici beyin ve benzer aygıtlar, faziletli güvenlikli kasalarda saklanacak.

Teslim tahsil edilen zeval eşyası, budala makbuzu sıralama edildikten sonra, etiketi üzerinde sormaca yahut takibat esasi kaydının esna numarası kaydedilmek aracılığıyla kaydedilecek.

Müstakil bölgede muhafaza

Emanet memuru, büronun olanakları kadar zeval eşyasının depoda korunum edilmiş olduğu yeri, sırayı, rafı, depoya antre ve depar belgesi tarihleri de müdahale kazanmak kıl payı meydana getirilen hepsi işlemleri gösterir halde çizgi im sistemiyle kaydedecek ve eşyayı yerleştirecek.

Bilgisayar, elektronik beyin kütükleri ve bu düzene bağlı verilerin asliye veya kopyaları, neva ve fon kayıtlarının bulunmuş olduğu ambarlama aygıtları kadar elektronik eşya, bozulmalarını engelleyecek, nem, ısı, mıknatısi meydan ve darbelerden korunmalarını sağlayacak bağımsız akla yatkın bölgelerde korunum edilecek. Emanete onama edilebilecek kimyevi ve dirim bilimsel kayıt düşüncesince bağımsız sahaların oluşturulması sağlanacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 25.03.2016 15:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177