banner200
banner222
27 Şubat 2013 Çarşamba 11:32
Devlet Malzeme Ofisi bunu da gördü
banner188
banner213
banner230
 İsteklilerin, ihale dokümanlarını DMO Genel Müdürlüğü’nün III No’lu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofis’in internet sitesinde görebileceğinin belirtildiği ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedeli olan 130 TL’yi Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmalarının gerektiği, yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulmasının zorunlu olduğu kaydedildi. İlana göre, teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacak, iç zarfta yalnız teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacak. 

SON TARİH 6 MART

Teklifler, 06 Mart 2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğün, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacak. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de önce dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini takiben, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları daha sonra bildirilecek bir tarihte açılacak. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek.

OFİS İHALEDE SERBEST

Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacak. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. Teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecek. İlanda, “Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir” ifadelerine yer verildi. 
AKŞAM

banner229
Son Güncelleme: 27.02.2013 11:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol