banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
03 Nisan 2016 Pazar 12:10
Deprem bilinci

ANKARA - ZEHRA AYDIN

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Simülasyon Merkezi eğitimlerinden mesul AFAD Eğitmeni Emel Sonkaya, AA muhabirine meydana getirdiği açıklamada, eğitimlerde katılımcıları, facia öncesi, hatırat ve daha sonra yapılması gerekenler dair bilgilendirdiklerini söyledi.

Sonkaya, anne sınıfından darülfünun öğrencisine denli gelişigüzel gözyaşı grubundan öğrenciye pedagoji bilimi verdiklerini, pedagoji bilimi verdiklerinin yüzdelik 90'ını meslek gruplarının oluşturduğunu, gelişigüzel sene kısaca 500 okulu merkezde ağırladıklarını anlattı.

AFAD Deprem Simülasyon Merkezinin ziyaretçilerinin çoğunluğunu ilköğrenim çağındaki evlatların oluşturması nedeniyle ayrı ayrı pedagoji bilimi şekilleri benimsediklerini kaydeden Sonkaya, evlatların ufkunu açmak, zihinlerinde 'sağlam yapı yıkılmaz' anlayışını somutlaştırmak düşüncesince etkileşimli yollar kullandıklarını tabir etti.

Bir aşırı pop oyunu toy açılacak Afet Farkındalık Merkezi düşüncesince baştan kurguladıklarını özetleyen Sonkaya, 'Popüler oyunları facia eğitimleri düşüncesince kurguladık. Hem yetişkinler ve çoluk çocuk aynı zamanda kollar eğlenerek öğrenecekler. Çünkü afete tedbir kültürünün yaygınlaştırılması ortak süreçtir ve bu süreçte dört başı mamur ekin öğelerinin kullanılması gerekmektedir. Zaten halihazırda Deprem Simülasyon Merkezinde dört başı mamur bu şekilleri kullanıyoruz ve kalburüstü olduğunu, okullarımızın harekete geçtiklerini görüyoruz.' sanarak konuştu.

'Keloğlan ile harf çözmeye çalışacağız'

Sonkaya, uyarladıkları oyunlara bağlı şunları kaydetti:

'Evden kaçış oyunları ve Survivor şekli oyunları da toy kurulacak Afet Farkındalık Merkezi düşüncesince kurguladık. Yeni ve ayrı ayrı oyunlar da kurguluyoruz. Popüler oyunları ve pop kültürü de anadan görme kültürümüzü de kullanmaya çalışıyoruz. Mesela evden kaçış oyunlarında Keloğlan'la beraberce harf çözmeye çalışacağız. Deprem yapılmaksızın evvel hepsi hazırlıklarımızı tamamlayarak sarsıntı bittikten sonradan evden sakıncasız ortak biçimde çıkmaya çalışacağız.'

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 03.04.2016 12:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177