banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
18 Nisan 2014 Cuma 10:10
Davacı Başbakan

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın şikâyetçi olduğu ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na intikal eden toplam 503 adet suç duyurusu dosyası bulunuyor. Bu dosyaların büyük çoğunluğu Erdoğan’a özellikle sosyal medya üzerinden yapılan ‘hakaret ve tehdit’ içerikli mesajları kapsıyor. Dosyalar, Erdoğan’ın avukatları tarafından yapılan suç duyuruları, res’en açılanlar ve Erdoğan hakkında yapılan şikâyetlerden oluşuyor. Savcılık, dosyaları jet hızıyla işleme koyarak IP numaralarından özellikle ‘tehdit ve hakaret’ içerikli mesajların sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Mesaj gönderen hesap sahibi Türkiye ’de ise yeri tespit edilenler hakkında yasal işlem başlatılarak haklarında dava açılıyor. Ancak bu mesajların çoğunluğunun Twitter üzerinden ve yurtdışından olması, savcılık makamının elini kolunu bağlıyor. Tüm başvurulara rağmen Twitter yazışmalara hesap sahibinin bilgilerini vermiyor. 

Twitter yetkililerine bilgi aktarıldı

Savcılık kaynakları, Türkiye’ye ziyaret eden Twitter yetkililerine de bu konuda bilgi aktarıldığını, ilk etap da ‘hakaret ve tehdit’ içerikli mesajların derhal engellenmesi yönünde güvence verildiğini iddia ettiler.
Bu dosyalar arasında Erdoğan’a yönelik suç duyuruları bulunuyor. Ancak Erdoğan hakkında henüz başlatılan yasal bir işlem bulunmuyor. Erdoğan hakkında yapılan suç duyurularının çoğunluğunu CHP milletvekillerinin yaptıkları başvurular oluşturuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan suç duyurularından bazıları şöyle: “Anayasa Mahkemesi’ni aşağılamak, insanlığa karşı suç, soykırım, bu amaçla örgüt kurma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliği ve eşitlik ilkesine aykırı beyanlarda bulunmak.”

Haber: NURETTİN KURT / Arşivi

Son Güncelleme: 18.04.2014 10:12
Anahtar Kelimeler:
Davacı Başbakan
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177