banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
14 Nisan 2016 Perşembe 18:47
'Çin'in çelik ihracatı bir çok tesisi devre dışı bıraktı'

Kardemir A.Ş., fabrika bünyesindeki Kültür ve Eğitim Merkezi'nde 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısını yaptı. Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç, Kardemir’in Türkiye ve bölge ülkeleri arasında tek ray üreticisi konumuna geldiğini, hızlı tren rayları, mantarı sertleştirilmiş raylar, demiryolu makası ve hiçbir yerde üretilmeyen ağır profiller gibi Türkiye’de üretimi olmayan ürünleri üretmeye başladığını söyledi.

DEMİRYOLU TEKERİ ÜRETİLECEK

Bu ayın sonunda, 700 bin ton/yıl kapasiteli Çubuk ve Kangal Haddehanesini de devreye alarak Türkiye'nin ithalat-ihracat dengesine katkı sağlayacaklarını belirten Güleç şöyle dedi:

'Montaj işlemleri devam eden bu haddehane sektördeki diğer tesislerle kıyaslandığında katma değerli ürünleri üretebilecek Türkiye'nin tek tesisi olacaktır. Devam eden diğer önemli projelerden birisi de Türkiye'de üretilemeyen demiryolu tekeri yatırımıdır. 2014 yılı verilerine göre 20 bin adet teker ithal edilmiş olup, bu ihtiyaç 2023 iş planına göre 50 bin adet seviyesine çıkacaktır. Kardemir'in 200 bin adet/yıl kapasiteli bu tesisi ile yılda 50 bin adet teker Türkiye’nin ithalatını sıfırlanmış olacak ve 150 bin adet/yıl ihracat potansiyeli oluşacaktır. Hedefimiz; Çubuk ve Kangal Haddehanesi, Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi, Ray Sertleştirme gibi, gücümüze güç katacak olan yatırımları da hızla tamamlayarak Kardemir'in rekabet gücünü artırmaktır.'

'ÇİN DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ'

2015 yılının, kademeli olarak büyüme kaydeden Çin ekonomisindeki soğumanın sanayi üretiminde arz fazlasını oluşturduğu ve dünya genelindeki dengeleri değiştirmeye başladığı bir yıl olduğunu belirten Güleç, şöyle konuştu:

'Çin'deki bu durum en fazla dünya çelik endüstrisini ve dolayısı ile ülkemizi de etkilemiştir. Dünyadaki 1.6 milyar tonluk çeliğin yarısının Çin'de üretildiği, 2015 yılında Çin'de ihtiyaç fazlası 441 milyon ton çeliğin bulunduğu; bu durumun fiyatları baskı altına alarak tarihi ölçüde düşüşlere neden olduğu küresel ölçekte bir gerçektir. Talebin üzerinde üretim gerçekleştiren Çin çelik endüstrisinde, tesislerin yoğun bir şekilde ihracat pazarlarına odaklanmaları ve geride bıraktığımız 2015 yılında Çin'in çelik ihracatının Japonya dışındaki ülkelerin üretiminden daha fazla olan 100 milyon ton barajını da geride bırakarak tarihi bir rekora imza atması, geçtiğimiz yılın en önemli konusu olmuştur. Hal böyleyken 2017 yılında Çin'in çelik ihracatının 150 milyon ton olacağı değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu durumun en azından 2016 yılı ilk çeyrek sonuçlarını da etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Çin'in hızla artan çelik ihracatı, dünyanın birçok ülkesindeki sanayi kuruluşlarının kapasite kullanımında, üretim ve marjlarında düşüşe yol açmış ve hatta birçok tesis devre dışı kalmıştır.'

'TÜRKİYE İTHALATÇI KONUMA GERİLEDİ'

Türkiye'nin sektörde yıllar sonra ithalatçı konuma gerilediğini ifade eden Güleç, 'Türkiye dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumunda ve yıllık 50 milyon ton ham çelik üretim kapasitesine sahipken, çelik üretimimizin artan tüketime rağmen gerilediği, kapasite kullanım oranlarının yüzde 63'lere kadar düşmüş olduğu ve ülkemizin yıllar sonra ilk kez ihracatçı konumdan ithalatçı konuma geldiği ise başka bir gerçektir. Her şeye rağmen çelik tüketiminde büyüme devam etmekte. 2015 yılında çelik tüketiminde yüzde 12,8 artış görülmektedir. Seçim öncesinde belirsizliğin hakim olduğu bazı projelerin, yeni hükümetle birlikte devam etmesi sayesinde büyümenin daha da hızlanmasını, tüketimdeki bu artışın üretime de yansımasını bekliyor ve bu açıdan 2016 yılına daha olumlu bakıyoruz' dedi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme: 14.04.2016 18:47
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177