banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Ocak 2012 Pazartesi 09:45
Çek Yasası bu hafta Meclis'te
Genel Kurul, haftaya denetim konularıyla başlayacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 24 Ocak Salı günü, milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak.

Sözlü soruların ardından Çek Yasasında değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısının görüşülmesine başlanacak. Tasarı, karşılıksız çekte hapis cezasını kaldırarak, idari nitelikle yaptırımı öngörüyor.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, üzerinden 10 yıl geçmesi halinde Merkez Bankası tarafından resen silinecek.

Böylece karşılıksız çek kesen kişilere 10 yıl süreyle çek verilmeyecek. Kanuni ibraz süresi içinde, çekle ilgili olarak "karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürülecek.

Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişiye, her bir çekle ilgili olarak uygulanan 1 yıla kadar hapis cezası, 300 TL'den 3 bin TL'ye kadar idari para cezasına dönüştürülecek. Karşılıksız kalan çek bedeli, faizi ile birlikte ödenmesi durumunda çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kaldırılacak. Bankalar, 31 Aralık 2012 yılına kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verecek.

Tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta yakınlarını ziyareti

Çek ile ilgili düzenlemenin yasalaşmasının ardından tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta yakınlarını ziyaret edebilmesine imkan veren yasa teklifi ele alınacak.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta olan yakınlarını ziyaret etmesine imkan sağlarken, hükümlünün ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeye kısıtlama getirilmesini öngörüyor.

Hükümlünün, ziyaretçileri aracılığıyla bir suç örgütünün faaliyetlerine yön verdiğinin belirlenmesi halinde görüşmeleri 6 aya kadar sınırlandırılabilecek. Tutuklu ve hükümlüye, ağır hasta olan yakınlarını ziyaret etmesi için birer güne kadar izin verilebilecek.

Yakını vefat eden hükümlü ise 2 güne kadar izin hakkından yararlanabilecek. Teklif, Terör örgütünün elebaşı Öcalan'ın, "hükümlülerin ağır hasta yakınlarını ziyaret etmesi" düzenlemesinden yararlanmamasını da içeriyor.

Genel Kurul, 24 Ocak Salı günü 15.00-20.00, 25 Ocak Çarşamba ve 26 Ocak Perşembe günleri ise 13.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

Komisyonlar

TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşecek.

Anayasa Komisyonu, 26 Ocak Perşembe günü, TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifleri görüşecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 26 Ocak Perşembe günü yapacağı toplantıda, Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan tasarıları ele alacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, 25 Ocak Çarşamba günü AB Uyum Komisyonuna, AB standartlarında gıda güvenliği sisteminin hayata geçirilmesi için çıkarılan yasa ve hazırlanan yönetmelikler konusunda bilgi verecek.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177