banner200
banner225
27 Nisan 2016 Çarşamba 13:25
Çalışkan: İSMMMO’da ‘varagele’ oyununu bitireceğiz
banner188
banner213
banner230

 Özgür Gündüz/Haber7

Meslekte Birlik Grubu adına İSMMMOBaşkanlığı’na aday olan Adem ÇalışkanTÜRMOB ile İSMMMO arasındaki ‘varagele’ oyununu son vermek istediklerini söyledi.  

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(İSMMMO) 29 Mayıs'ta gerçekleştireceği olağan genel kurul ile yeni başkanını seçecek. Meslekte Birlik Grubu olarak 2016 seçim sürecini 16 Nisan’da yaptıkları toplantıyla başlattıklarını belirten Meslekte Birlik Başkanı ve İSMMMO Başkan adayı Adem Çalışkan, oda yönetimindeki mevcut anlayışı değiştirmek için yola çıktıklarını dile getirdi. Çalışkan, yönetime geldiklerinde nasıl bir yönetim ortaya koyacaklarını ve gerçekleştirecekleri projeleri haber7.com'a anlattı.

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın yaşadığı sıkıntılar nelerdir?

İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın(İSMMMO) yönetiminde 25 yıldır aynı anlayış bulunuyor. Biz mesleğimizin bir meslektaşlar bir de meslek açısından değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mesleğimizin problemlerinin yanı sıra bir de meslektaşlarımızın beklentileri var. 25 yıldır İSMMMO’yu yöneten anlayış mesleğimizin en büyük problemi olan mesleki saygınlık sorunu çözemedi. Bunun dışında meslek standartlarımız yükseltilemedi. Haksız rekabet sorunumuz ve meslektaşlarımızın tahsilatla ilgili problemleri devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizin ekonomik yapısına uygun hiçbir alternatif proje ve çözüm üretilemedi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında herhangi bir rapor ortaya konmadı. Kurumsallaşma ve eğitimde başarı sağlamadı. Sosyal projeler üretilmedi.

Bu anlayışı değiştirmek için nasıl bir yönetim ortaya koyacaksınız?

KURUM İÇİ EĞİTİMLER ZORUNLU OLACAK

Meslekte Birlik Grubu olarak eğitimi çok önem veriyoruz. Meslek içi eğitim, proaktif eğitim ve inovatif eğitim olmak üzere eğitimlerimizi üçe ayıracağız. Meslek içi eğitimleri zorunlu hale getireceğiz. Proaktif eğitimde güncel değişimleri meslektaşlarımıza çok hızlı bir şekilde duyuracağız. İnovatif eğitimleri de bu mesleğin geleceğine yönelik çalışmalar için aktif hale getireceğiz. Eğitimde mevcut oda yönetimi başarılı olmadığını düşünüyoruz.

Eğitimin yanı sıra kurumsallaşmayı da çok önemsiyoruz. Mevcut oda yönetimi 25 yıldır kurumsallaşma sözcüğünü kullanarak meslektaşlarımızı sürekli motive etmeye çalıştı ancak bu sözde kaldı. Biz ilk önce kendi evimizin önünü temizleyelim diyoruz. İlk olarak İSMMMO’yu kurumsallaştıralım. Ondan sonra da meslektaşlarımızı kurumsallaştıralım diyoruz.

Kamuoyunda 3568 sayılı meslek yasasının yeterli olmadığı tartışılıyor...

1989 model bir meslek yasasına sahibiz.(3568 sayılı meslek yasası). Mevcut yasayla bu mesleğin icra edilmesinin çok zor olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası standartlarda, bütün meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir meslek yasasına ihtiyacımız var. Bütüncül bir anlayışla meslek yasamızı da ele alacağız. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuyla ilgili bir çalışmamız mevcut ancak 40 bin üyesi olan bir odanın en büyük beklentisi bu ise, ilk çalışmayı odanın yapıp meclise göndermesi gerekiyor. Yönetimi geldiğimizde bu çalışmayı çok hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.

4 YIL İÇİNDE İSMMMO ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

Geleceğimiz için hedeflerimizi de büyütüyoruz. Bu bağlamda yönetime geldiğimizde İSMMMO Üniversitesi’ni kurmak istiyoruz. Bu konuda hukukçularımızdan, üniversitelerdeki öğretim üyelerimizden görüşler aldık. Mesleğimizin geleceği açısından uzmanlaşmaya ihtiyacımız var. Yüksek lisans, doktora dahil İSMMMO Üniversitesi aracılığıyla çok etkin şekilde meslektaşlarımıza yeni iş olanakları sunacak, uzmanlaşma çalışmalarına fırsat vereceğiz. Hemen bugünden yarına olacak bir proje değil. Yönetime geldiğimiz takdirde 4 yıl içinde üniversitemizi aktif hale getireceğiz. Öncelikle hukuki alt yapısını tamamlayacağız. Akabinde uluslararası lisanslamaları dahil alt yapısını oturtacağız ve mesleğimizi ihtiva eden TMS/TFRS, iş denetim, bağımsız denetim ve diğer uzmanlaşmayı gerektiren alanlarda aktif olarak çalışmalar yapacağız. Bu anlamda tüm meslektaşlarımızı İSMMMO Üniversitesi’nde mesleğimizin geleceğine hazırlamayı hedefliyoruz.

ANADOLU VE AVRUPA YAKASINA 2 SOSYAL TESİS 

Çok önemsediğimiz bir projeden biri de sosyal tesis projemiz. 40 bini aşkın meslektaş ve ailelerinin nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri, hafta sonu gidebilecekleri bir sosyal projemiz yok. Bunun için başlangıçta Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere iki sosyal tesis yapacağız. Projemizi meslektaşlarımızın taleplerine ve yönlendirmelerine göre yapmayı planlıyoruz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda ‘Meslekte Birlik Grubu Zamanı’nın geldiğini düşünüyoruz. Bu sloganla yola çıktık. Meslekte Birlik anlayışını İSMMMO yönetimine taşırsak mesleğimizin sorunlarını, meslektaşlarımızın beklentilerini cevap verebiliriz.

Bütün bu projeleri hayata geçirdiğimizde ve meslektaşlarımızın beklentilerini oda yönetiminde çözmeye başladığımızda saygın bir meslek ortaya çıkacak. Uluslararası standartlara ulaşmış, makroekonomik politikalara yön veren, geleceği daha emin bakan ve ekonomik refahtan dünya ölçeğinde pay alan bir mesleğe sahip olacağız. En başta adaletli ve şeffaf bir oda yönetimi öngörüyoruz. Mevcut yönetim 25 yılı aşkın süredir şeffaflık adına yeteri kadar başarı gösteremedi. Oda yönetimlerini şeffaf olarak ortaya koyamazsanız, meslektaşlarınızı adalet ve hakkaniyet anlamında şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışı aktaramazsanız vebal altında kalırsınız.

Seçimlere yeterli katılım sağlanıyor mu?

"MESLEKTAŞLARIMIZ GELECEKLERİNE SAHİP ÇIKMALI"

Hali hazırda bağımlı bağımsız çalışan, engelli tüm meslektaşlarımızın öncelikli olarak 29 Mayıs 2016’da İSMMMO yönetimini değiştirmek üzere sandığa gelmesi gerekiyor. Eğitimli bir mesleğimiz var. Sürekli eğitim gerektiren bir meslek ve meslek unvanı alan arkadaşlarımız liyakatli arkadaşlarımız. Fakat seçim ve yönetimle alakalı durumlar söz konusu olduğunda oy kullanmaya gelmede bir imtina söz konusu. Biz meslektaşlarımızdan mesleğimizin geçmiş 25 yılına ilaveten gelecek 25 yılını kurgulamak için öncelikli olarak sandığa gelmelerini istiyoruz. Ortalama yüzde 47’lik bir katılım söz konusu. Bu oranı yüzde 90’lara çıkarmamız gerekiyor.  Meslektaşlarımız mesleğine, meslektaşlarına ve geleceklerine sahip çıksın istiyoruz.

"SADECE MESLEĞİMİZİN SORUNLARIYLA KAVGA EDECEĞİZ"

Mesleğimiz son derece dinamik bir meslek. Sadece oturduğunuz yerden yönetilecek bir meslek değil. Biz meslektaşlarımızın katılımıyla grup anlayışımızı yönetime taşıdığımız zaman bu mesleğin ne kadar dinamik bir hizmet alması gerektiğini herkese göstermiş olacağız. Bütün meslektaşlarımızı seçime davet ediyoruz. Meslektaşlarımızı bize güvensin. Meslekte Birlik Grubu kimseyle kavga etmeyecek. Herkesi kucaklayacak. Tek kavgamız mesleğimizin sorunları, meslektaşlarımızın beklentilerine yönelik olacak.

"GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE BELİRLEYELİM"

Odamızın ilk seçimi 1990 yılında yapıldı. 29 Mayıs’ta 23’üncü genel kurulumuzu icra edeceğiz. Bu genel kurulun katılımcı, adaletli, şeffaf ve hesap verebilir bir olmasını istiyoruz. Seçime eşit şartlarda hazırlanabilmek ve seçimleri oldubittiye getirmemek için mevcut oda yönetiminden üyelerin, denetim şirketlerinde çalışan arkadaşların ve tüm meslek mensuplarının bilgilerini seçime giren tüm gruplar ile paylaşmalarını istedik. Böylece seçime katılımı artırmanın yanı sıra yeni ve genç arkadaşlarımızın birbirlerini tanımalarını, iletişimlerinin artmasını sağlamak istedik. Ancak bir sonuç alamadık. 2010 yılında bunu kendilerinden talep etmemize rağmen yerine getirmediler. Hukuki yollarla bu bilgilere 2011 yılında ulaştık. Daha sonraki dönemlerde bu bilgiler yine paylaşılmadı. Seçimlerimiz gruplar halinde yapılıyor. Bu gruplar arasında bu bilgiler paylaşılmaz ise alternatif görüşlere sahip olan gruplar bu bilgilere ulaşamadığı için sürece tam anlamıyla dahil olamıyorlar. Eşit ve hakkaniyetli olarak mücadele edemiyorlar. Burada oy kullanmaya gidecek olan meslektaşlarımız  ‘acaba oy kullanmaya gidersem sonuç değişir mi?’ endişesi içine giriyorlar. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Meslekte Birlik Grubu olarak “Mesleğinize sahip çıkın, meslektaşlarımızın geleceğini birlikte belirleyelim. Gelin oyunuzu kullanın diyoruz.

"VARAGELE OYUNU SORUNLARIMIZI ÇÖZMEZ"

25 yıldır Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) ve İSMMMO arasında bir yönetim şekillenmiş durumda. Bu iki yönetim arasında sürekli bir değişim söz konusu. Ben bunu 9 taşla oynanan zeka oyunu varagele ’ye benzetiyorum. Bu arkadaşlarımız bir varagele sistemiyle biri TÜRMOB’a giderken diğeri de TÜRMOB’dan İSMMMO’ya geliyor. Bu anlayış, bu yaklaşım mesleğimize hiçbir fayda sağlamaz, sorunlarımızı çözmez, taleplere cevap vermez. 

banner229
Son Güncelleme: 27.04.2016 13:27
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol