banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
23 Şubat 2016 Salı 17:42
'Bulgaristan'daki Türkler yeniden ayağa kalkacaktır'

EDİRNE

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, ' Ben inanıyorum ki 26 sene geçmiş bulunduğu kabilinden Bulgaristan'daki Türkler yeniden ayağa kalkacaktır, yeniden kimliğine, kendine, kültürüne, dinine erbap çıkacaktır, yeni oluşuma da bu seviyede dayanak vereceklerdir sanarak düşünüyoruz' dedi.

Hacıoğlu, Balkan Türkleri Federasyonu Edirne Şubesi'nde gazetecilere icra ettiği açıklamada, Eski Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan'ın başkanlıktan uzaklaştırılmasının körpe karşılanmadığını söyledi.

HÖH Onursal Başkanı Ahmet Doğan'ın Rusya yanlısı açıklamalarını topluluğun ikrar etmediğini özetleyen Hacıoğlu, 'Bulgaristan ve Türkiye'de canlı Türkler ivedilikle yeni ortak tekstil olmasını istiyor. Özellikle camiamızın genellikle yaşamış bulunduğu İzmir, Bursa, İstanbul ve Trakya'daki soydaşlarımız yeni ortak oluşumun beklentisi içerisindeler' sanarak konuştu.

Mestan ile görüştüğünü anlatım fail Hacıoğlu, şunları kaydetti:

'Aldığımız bilgilere göre, 27 Şubat'ta yeni partinin yapılış toplantısı yapılacak. Yeni tekstil şişman ortak nazarıitibar görüyor. Hatta İzmir, Bursa, İstanbul ve Trakya'da canlı gazilerimiz, Türklük kimliği ve hakları düşüncesince ukubet evlerinde yatmış insanlarımız müessis organ olmayı anlatım ettiler. Biz bunu sayın Lütfi Mestan'a ve emek vermek arkadaşlarına ilettik. Umuyoruz ki müspet karşılık alırız. Türkiye'de canlı Bulgaristan Türkleri de oluşabilecek yeni partide şahsen gelişigüzel kademesinde fariza ikrar etmek istiyorlar. Ben inanıyorum ki 26 sene geçmiş bulunduğu kabilinden Bulgaristan'daki Türkler yeniden ayağa kalkacaktır, yeniden kimliğine, kendine, kültürüne, dinine erbap çıkacaktır, yeni oluşuma da bu seviyede dayanak vereceklerdir sanarak düşünüyoruz. Partinin adını sayın Lütfi Mestan, Dost Partisi kendisine açıkladı. Bunun açılımı Bulgaristan'da serbestlik, hata ve tolerans içi demokratlardır. Bunlar taraf yana geldiği devir iyi ortak kişi oluşturuyor. Umarız ki hepsi yâran ortak araya dirimsel ve yeni oluşumda buluşur.'

'Türkiye'ye antre yasağı'

HÖH Onursal Başkanı Doğan ve HÖH Milletvekili Delyan Peevski'ye Türkiye'ye antre yasağı konulduğuna dair Avrupa basınında istihbarat çıktığını anımsatan Hacıoğlu, şöyleki bitmeme etti:

'Net bilgimiz olmamakla bu arada bu dü insanın taraf yana getirilmesi aşırı manidardır. Bulgaristan kamuoyunda halen bu madde tartışılmaktadır. Sayın Peevski Bulgaristan medyasının yüzdelik 70, 80 kabilinden ortak oranına haizdir ve anti-Türkiye propagandası yapmaktadır. Bu kararın politik ortak değişmeyen bulunduğu algısını yaratmaya çalışıyor. Bizler bunun politik ortak değişmeyen olmadığını düşünüyoruz. Tamamen bu mevzunun arsıulusal kimi ticari meselelerle dair olduğuna inanıyoruz. Peevski, Bulgaristan'da oligarşinin başlangıcında ortak kişi kendisine adlandırılıyor. Bunu da kendileri söylüyor. Açık izah edelim Ahmet Doğan ve Peevski'nin Türkiye'ye antre yasağıyla ilişik ortak sevinme uydurma konusu, bunu anlatım edebiliriz.'

Muhabir: Cihan Demirci

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 23.02.2016 17:42
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177