banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
07 Nisan 2016 Perşembe 16:02
'Bu cinsiyetçi ve ayrımcı bir yaklaşımdır'

TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı Ayşe Keşir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na müteveccih laflarına CHP'li kimi vekillerin desteğine ilişkin, 'Cinsiyetçi ve ayrımcı müşterek yaklaşımdır bu. Bugüne derece bu manada icra ettikleri kâffesi eleştirileri veya kâffesi doğruları reddeden müşterek açıklamadır.' dedi.

Ayşe Keşir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kuşcağız Aile ve Yaşam Merkezinde meydana getirilen komite toplantısının arkası sıra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na müteveccih sözlerinin ve kimi CHP'li milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'na dayanak noktası açıklamalarının hatırlatılması üzerinde Keşir, esbak CHP Genel Merkezinin uğrunda mevzuya bağlı izah yaptıklarını anımsattı.

Keşir, 'Cinsiyetçi ve ayrımcı müşterek yaklaşımdır bu. Bugüne derece bu manada icra ettikleri kâffesi eleştirileri veya kâffesi doğruları reddeden müşterek açıklamadır. Bugüne derece bu bölgede ne söyledilerse cinsiyetçilik, ayrımcılık, hanıma gönül rahatlığı ayrımcılık dair değme ne söyledilerse CHP onların hepsini çevri fail ve reddeden müşterek izah olmuştur, menfaatlerini yalanlamışlardır.' diyerek konuştu.

'Bu dört dörtlük müşterek ayrımcılık'

Gökçek de müşterek hanıma yapılabilecek en iri hakaretin yapıldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

'İşin ilginç tarafı baştan sona beraberce kimi hatun milletvekilleri peyda etmek az daha bu ifadeye erbap çıktılar. Şunu yoklamak isterim, bu ifadeye erbap çıkan CHP'li hatun milletvekillerine, bire müşterek ifadeyi ego kendileri düşüncesince kullanacak olsam beni linç ederler mi etmezler mi? Sabahtan akşama derece sokaklara dökülürler mi dökülmezler mi? Belediyenin önüne gelip beni gıcırtı ederler mi etmezler mi? Bu dört dörtlük müşterek ayrımcılık. Kadına gönül rahatlığı bulunan en iri saygısızlık. Böyle müşterek ifadenin arkasına sığınmaya icap yok. Tenkitin müşterek milyon ayrışık yolu mevcut hakeza müşterek ifadenin arkasına sığınmaya icap yok.'

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 07.04.2016 16:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177