banner237
banner241
03 Nisan 2012 Salı 08:25
Avukatlık kanunu 70 kez değişmiş


Cumhuriyet tarihi boyunca avukatlık kanunu 70 kez değişmiş, son kanun yürürlükteki 1136 sayılı avukatlık kanunun un değişmesi ile avukatlık kanunu 71. Kez değişikliğe uğrayacak. 70 değişikliğe rağmen avukatlık kanunu Osmanlı döneminden kalma feodal özünü korumaktadır. Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı değişiklik çalışması  Adalet Bakanlığı’nın vesayetinin kaldırılması, Avukatlık kimliğinin her yerde geçerli olması, avukata bilgi ve belge vermemenin TCK 257. Maddeye tabi tutulması, Avukatlık Akademisi , uzman avukatlık gibi birçok önemli değişikliği öngörmesine rağmen kanun cezacı, feoal özünü koruyor, ancak hükümet tasarısının Türkiye Barolar Birliği’nin çalışmasından farklı olarak AB mevzuatına uyum sağlamak amacıyla özlü değişiklikler getireceği bekleniyor.

Cumhuriyet tarihi boyunca avukatlık kanunu

 

460, 3499 ve 1136 sayılı Avukatlık kanunları ile değişiklik getiren kanunlar

Belge metnine erişmek için lütfen tarih üzerine tıklayınız

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

03.04.1924 gün ve   sayılı, Muhâmât-ı Kanunî (Eski Yazı) 3 Nisan 1340 - 3 Nisan 1924

Düstur: Tertip 3, Cild 5, Sahife 764

Resmi Gazete: 26.04.1924 - 69

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

03.04.1924 gün ve 460 sayılı, Muhamat Kanunu 3 Nisan 1340 - 3 Nisan 1924

Düstur: Tertip 3, Cild 5, Sahife 764

Resmi Gazete: 26.04.1924 - 69

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

06.01.1926 gün ve 708 sayılı, 460 sayılı Muhamat Kanununun Bazı Mevaddını Muaddil Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 7, Sahife 333

Resmi Gazete:   - 272

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

20.12.1926 gün ve 941 sayılı, 3/4/1340 Tarih Ve 460 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 8, Sahife 55

Resmi Gazete:   - 539

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

11.04.1928 gün ve 1220 sayılı, Avukatlık Kanununun «6» ncı maddesiyle «12» nci maddesi son fıkrası ve onu muaddil olan 6/1/1926 tarih ve 708 numaralı kanunun dördüncü maddesi makamına kaim kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 9, Sahife 137

Resmi Gazete:   - 863

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

17.05.1928 gün ve 1263 sayılı, Efkafı müdüriyeti umumiyesinde istihdam edilecek avukatlar hakkında kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 9, Sahife 866

Resmi Gazete:   - 899

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

24.05.1928 gün ve 1333 sayılı, Devlet davalarını intaç eden avukat veya dava vekillerine verilecek ücreti vekalet hakkında kanun (Bu kanun 1389 numaralı kanunun 3üncü maddesi ile ilga edilmiştir)

Düstur: Tertip 3, Cild 9, Sahife  

Resmi Gazete: 04.06.1928 - 904

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

02.02.1929 gün ve 1389 sayılı, Devlet davalarını intaç eden avukat vesaireye verilecek ücreti vekalet hakkında kanun (2159 sayılı İnhisarlar idaresi hakkındaki kanunun 8inci maddesinde 1389 sayılı kanuna matuf hüküm vardır. Düstur T:3, C:14, S:557 ve RG:239?)

Düstur: Tertip 3, Cild 10, Sahife  

Resmi Gazete: 03.02.1929 - 1115

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

04.04.1929 gün ve 1412 sayılı, Ceza Muhakameleri Usulü Kanunu (Avukatla ilgili maddeler)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 20.04.1929 - 1172

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

10.12.1931 gün ve 1891 sayılı, 1389 numaralı kanunun birinci maddesine merbut cetvele bir fıkra ilavesine dair kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 12, Sahife  

Resmi Gazete: 15.12.1931 - 1976

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

29.04.1933 gün ve 2159 sayılı, İnhisarlar İdaresi hakkındaki 1660 numaralı kanuna (Maliye Vekaleti Tarafından İdare Olunan İnhisarlar Hakkında Kanun) müzeyyel Kanun (İnhisarlar İdaresi Hakkındaki Kanununun 8nci maddesinde 1389 numaralı kanuna matuf hüküm vardır.)

Düstur: Tertip 3, Cild 14, Sahife 557

Resmi Gazete: 03.05.1933 - 2395

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

18.06.1934 gün ve 2516 sayılı, 460 sayılı Avukatlık (Muhamat) Kanununa Müzeyyel Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 15, Sahife 1266

Resmi Gazete: 20.06.1934 - 2735

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

05.07.1934 gün ve 2573 sayılı, Devlet davalarını takibe memur avukatlar hakkında kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 15, Sahife 1419

Resmi Gazete: 09.07.1934 - 2752

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

14.06.1935 gün ve 2789 sayılı, Efkafı müdüriyeti umumiyesinde istihdam edilecek avukatlara dair olan kanunun 3üncü maddesine ek kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 16, Sahife 1421

Resmi Gazete: 21.06.1935 - 3035

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

27.06.1938 gün ve 3499 sayılı, Avukatlık Kanunu

Düstur: Tertip 3, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 14.07.1938 - 3959

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

08.12.1941 gün ve 4143 sayılı, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun Muvakkat 8 İnci Maddesinde Yazılı Müddetin Temdidi Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 13.12.1941 - 4983

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

30.01.1942 gün ve 4308 sayılı, Seferberlikte ve Fevkalede Hallerde Askeri Şahıslara Ait Hukuk Davalariyle İcra Takiplerinde Yapılacak Muamemeler Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 24, Sahife 57

Resmi Gazete: 05.12.1942 - 5275

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

08.01.1943 gün ve 4353 sayılı, Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin Ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine Ve Merkez Ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 24, Sahife 125

Resmi Gazete: 18.01.1943 - 5307

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

13.01.1943 gün ve 4359 sayılı, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Tadili Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 19.01.1948 - 5308

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

31.05.1944 gün ve 4578 sayılı, Askerlik Kanununun 61inci maddesinin tadili hakkında Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 25, Sahife 1013

Resmi Gazete: 09.06.1944 - 5726

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

04.09.1944 gün ve 4659 sayılı, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun Muvakkat 8 İnci Maddesinde Yazılı Müddetin Uzatılması Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete:   - 5804

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

13.06.1945 gün ve 4756 sayılı, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 21 İnci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 21.06.1945 - 6037

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

16.01.1948 gün ve 5163 sayılı, 4353 sayılı kanunun geçici birinci maddesiyle 4659 sayılı kanunda yazılı sürenin iki yıl uzatılması hakkında kanun 19/1/1948

Düstur: Tertip 3, Cild 30, Sahife 734

Resmi Gazete:   - 6809

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

16.02.1948 gün ve 5178 sayılı, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 29, Sahife 813

Resmi Gazete: 21.02.1948 - 6838

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

30.06.1948 gün ve 5233 sayılı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce İstihdam Edilecek Avukatlar hakkındaki 1263 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild 29, Sahife 113

Resmi Gazete: 07.07.1948 - 6951

 

Belge metnine erişmek için lütfen tarih üzerine tıklayınız

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

11.12.1950 gün ve 5530 sayılı, 4353 sayılı kanunun geçici 1inci maddesiyle tanınan ve 5163 sayılı kanunla iki yıl uzatılan yetkinin uzatılması ve 3499 sayılı kanunun 5inci maddesinin uygulanmasının geri bırakılması hakkında kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 15.02.1950 - 7434

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

27.02.1951 gün ve 5747 sayılı, 4353 sayılı kanunun geçici birinci maddesiyle tanınan ve 5530 sayılı kanunla uzatılan yetkinin altı ay uzatılması hakkında Kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 27.02.1951 - 7747

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

27.06.1951 gün ve 5797 sayılı, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün vazifelerine, Devlet davalarının takibi usullerine dair olan 4353 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun

Düstur: Tertip 3, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 03.07.1951 - 7850

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

21.12.1953 gün ve 6207 sayılı, Avukatlar Yardımlaşma Kanunu (1136 sayılı yasanın 193 maddesi ile değişikler yapılmıştır)

Düstur: Tertip 3, Cild 35, Sahife 222

Resmi Gazete: 29.12.1953 - 8595

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

09.03.1954 gün ve 6338 sayılı, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4359 Sayılı Kanunla Değiştirilen Geçici 3 Üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 17.03.1954 - 8660

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

31.08.1956 gün ve 7201 sayılı, Tebligat Kanunu (ilgili maddeler)

Düstur: Tertip 3, Cild 40, Sahife 147

Resmi Gazete: 19.02.1959 - 10139

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

31.08.1956 gün ve 6830 sayılı, İstimlak Kanunu (ilgili maddeler)

Düstur: Tertip 3, Cild 37, Sahife 2444

Resmi Gazete: 08.09.1956 - 9402

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

17.06.1957 gün ve 7016 sayılı, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4 Üncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 24.06.1957 - 9641

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

27.05.1959 gün ve 7301 sayılı, 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4 Üncü Maddesinin Tadili Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 3, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 04.06.1959 - 10222

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

22.04.1962 gün ve 44 sayılı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (vekaletle ilgili madde)

Düstur: Tertip 4, Cild 1, Sahife 130

Resmi Gazete: 25.04.1961 - 11091

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

28.09.1962 gün ve 73 sayılı, 3499 Sayılı Avukatlık Kanununun 49 Uncu Maddesinin Değiştirilmesine Ve 117 Nci Maddesinin Kaldırılma Dair Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 05.10.1961 - 11224

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

19.03.1969 gün ve 1136 sayılı, Avukatlık Kanunu

Düstur: Tertip 5, Cild 8, Sahife 1694

Resmi Gazete: 07.04.1969 - 13168

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

23.10.1969 gün ve 1186 sayılı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 03.11.1969 - 13341

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

26.02.1970 gün ve 1238 sayılı, 19 Mart 1969 Gün Ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerine fıkralar ve kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 07.03.1970 - 13439

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

23.06.1976 gün ve 2018 sayılı, 26 Şubat 1970 gün ve 1238 Sayılı Kanunla Değiştirilen 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 02.07.1976 - 15634

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

02.11.1978 gün ve 2174 sayılı, 19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 81 nci Maddesinin İki Numaralı Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 10.11.1978 - 16459

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

30.01.1979 gün ve 2178 sayılı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması, Bazılarının da Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 07.02.1979 - 16543

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

31.10.1980 gün ve 2329 sayılı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 168 Ve 169 Uncu Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 04.11.1980 - 17150

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

01.04.1981 gün ve 2442 sayılı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 14 Üncü Maddesine Bir Fıkra İle Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 03.04.1981 - 17299

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

14.04.1982 gün ve 2652 sayılı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 81 nci Maddesinin İkinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 20.04.1982 - 17670

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

08.05.1984 gün ve 3003 sayılı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20/1/1988 Tarihli ve 84 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1138 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı M

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 15.05.1984 - 18402

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

14.11.1984 gün ve 3079 sayılı, 19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 21.10.1984 - 18582

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

01.05.1985 gün ve 3191 sayılı, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild 24, Sahife 375

Resmi Gazete: 08.05.1985 - 18748

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

21.01.1986 gün ve 3256 sayılı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 30.01.1986 - 19004

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

28.05.1988 gün ve 3464 sayılı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Belge metnine erişmek için lütfen tarih üzerine tıklayınız

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

16.10.1988 gün ve 3484 sayılı, 4353, 5539, 6200 Ve 6760 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Parasal Sınırların Saptanmasına İlişkin 11.12.1978 Tarih Ve 17 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild 28, Sahife 34

Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

18.11.1992 gün ve 3482 sayılı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (1992)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 01.12.1992 - 21422

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

18.06.1997 gün ve 4276 sayılı, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına İlişkin Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 20.06.1997 - 23025

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

02.05.2001 gün ve 4667 sayılı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dairı Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 10.05.2001 - 24398

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

25.06.2002 gün ve 4765 sayılı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 28.06.2002 - 24799

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

12.02.2003 gün ve 5020 sayılı, Bankalar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4353 sayılı kanunda değişiklik yapılmış olup değişiklik yapılan diğer kanunları görmek için tıklayınız)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 26.12.2003 - 25328

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

13.01.2004 gün ve 5043 sayılı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 20.01.2004 - 25352

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

14.07.2004 gün ve 5218 sayılı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda değişiklik getiren 5218 sayı Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 21.07.2004 - 25529

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

16.07.2004 gün ve 5228 sayılı, Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Düstur: Tertip 5, Cild 43, Sahife  

Resmi Gazete: 31.07.2004 - 25539

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

29.06.2006 gün ve 5533 sayılı, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 05.07.2006 - 26219

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

28.11.2006 gün ve 5558 sayılı, 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 14.12.2006 - 26374

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

28.03.2007 gün ve 5615 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (26. maddesi 1136 sayılı kanunda değişiklik getirmektedir)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 04.04.2007 - 26483

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

08.02.2008 gün ve 5728 sayılı, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1136 sayılı Avukatlık Kanunuyla ilgili maddeleri

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 08.02.2008 - 26781

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

28.02.2009 gün ve 5838 sayılı, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (1136 sayılı yasanın 65 ve Geçici 22. maddelerinde değişiklik içermektedir)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 28.02.2009 - 27155

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

03.07.2009 gün ve 5904 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (35. maddesiyle 1136. sayılı kanunun 168. maddesine ekleme yapılmıştır)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 03.07.2009 - 27277

 

http://www.inisiyatif.net/images/bullets/BD14581_1.gif

13.02.2011 gün ve   sayılı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (md.195)

Düstur: Tertip  , Cild  , Sahife  

Resmi Gazete: 25.02.2011 - 27857

 

Kaynak: http://www.inisiyatif.net/avtarih/tarihte_mevzuat/sorgu/kanun_cumhuriyet.asp

 


Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol