banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
26 Şubat 2016 Cuma 10:02
Ar-Ge Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı araştırı ve geliştirmenin birlikte dizaynı da motivasyon kapsamına meydan 6676 mahdut 'Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tasarım merkezlerinde devimsel dizayn personelini kapsamına meydan kanunla, devimsel personelin niteliğini tasarruf kılmak amacıyla doktora, faziletkâr lisans ve lisans mezunları düşüncesince değişik oranlarda sağlık vergisi istisnası getirilecek. Bunun indinde esas ulum alanları mezunlarının istihdamı de motivasyon edilecek. Yükseköğretim öğrencilerine maruz burs, emniyet ve değme muhtelif nakdi yardımlara bağlı ödemeler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çeşidinden yapılacak.Ulusal ve arsıulusal kurda planlı ilmî yarışmalarda geçmiş 3'e giren öğrencilere, ait dallardaki lisans programlarına yerleştirilmelerinde ek benek uygulanarak bilgelik dalında kalburüstü öğrenciler motivasyon edilecek. Araştırma, geliştirme, dizayn ve teceddüt projeleri ile üniversite-sanayi ortaklık faaliyetleri kararı elde edilmiş gelir, basar kebap kapital meta işletmesinin ayrı birlikte hesabında toplanacak. Bu gelirlerden rastgele birlikte fasıla yapılmayacak. Bu kapsamda fariza önleyen tedrisat elemanına ödenecek gelirin yüzdelik 85'i, mevhibe kesintisi olmadan, ait tedrisat elemanına ödenecek. Bu kapsamda değerlendirilecek plan ve faaliyetlere, tedrisat elemanının müracaatı doğrultusunda, darülfünun hile kurulunun izni ile değişmeyen verilecek.

İhtisas ihya yerleri oluşturuluyor Aynı kesim grubunda ve bu kesim grubuna müdahale madun sektörlerde çalışkanlık yayınlayan girişimcilerin toprak almış olduğu tematik uygulayım bilimi ihya yerleri kendisine 'İhtisas uygulayım bilimi ihya bölgeleri' oluşturuluyor. Bu bölgedeki girişimcilerin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamındaki doğrulama ve hizmetleri, KDV'den ayrıklık olacak. Bakanlık, icar fevk limitlerini belirleyebilecek Teknoloji ihya bölgesiyle ait müracaatlar müessis heyetin birlikte hoşgörülü ortaklık çeşidinden da yapılacak. Oluşturulacak yorum kurulu, başvuruları değerlendirecek. Kurulda, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığında, Maliye, Çevre ve Şehircilik ile Kalkınma Bakanlıkları, YÖK, TÜBİTAK, TOBB, KOSGEB ve uygulayım bilimi dair çalışkanlık yayınlayan birlikte hususi kuruluştan birer dil avcısı toprak alacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mukteza görmesi şeklinde uygulayım bilimi ihya bölgelerindeki icar fevk limitlerini belirleyebilecek. Bölge, en çok 3 sene içinde faaliyete geçirilecek Bölge yapı kararının Resmi Gazete'de yayımlanması tarihinden itibaren; hoşgörülü firmanın kuruluşu birlikte sene içinde sonuçlandırılacak ve semt en çok 3 sene içinde faaliyete geçirilecek. Bursiyerler de sigortalı sayılacak Kamu kasıntı ve kuruluşları çeşidinden desteklenen projelerde memur bursiyerler de sigortalı sayılacak. Kanunla, dizayn çalışanının görevleri ile ait ücretleri de sağlık vergisi stopajı teşviki kapsamına alınıyor. Ar-Ge ve dizayn personelinin, adalet müktesep hafta tatili ve salname ücretli müsaade süreleri ile millî bayramlar ve umumi dinlence günlerine vurma fail ücretleri ayrıklık kapsamına alınarak, personelin henüz streç çalışmasına imkân sağlanıyor. Teknogirişim sermayesi desteği Kanunla, teknogirişim sermayesi desteğinin, girişimcilerin gereksinimlerine mucibince henüz devimsel birlikte halde verilebilmesine müteveccih kendisine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına mezuniyet veriliyor. Teknoloji dalında otantik birlikte düşüncesi bulunan fakat bunu yaşama geçirecek yeteri derece finansmana ehil sıfır girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak. Bu kapsamda, girişimcilere tahsis edilen desteklerin belli birlikte kısmı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde iskonto konusu yapılabilecek. Damga vergisinden dış olacak Tasarım faaliyetlerine bağlı kendisine planlı kağıtlar mühür vergisinden dış tutulacak.

Yerindelik ve denetleme faaliyetleri Ar-Ge, teceddüt ve dizayn faaliyetlerine bağlı isabet ve denetleme faaliyetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çeşidinden yapılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 'bilişim alanının rakiplik enerjisini tasarruf kılmak düşüncesince mukteza emekleri yapmak, amme enformatik projelerini tedbir edecek firmaları; taşımaları müstelzim yeterlilik yahut standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, fen muhtevalı kriterler gereğince yetkilendirmeyi bozma kılmak yahut iare kendisine durdurmak, amme enformatik planlarına bağlı sözleşmelerin yürütülmesinde amme müesseselerinin ve yüklenicilerin özellikle nitelik ve düzenlilik yeterlilik yahut standartlar iktisap kılmak neredeyse uyacakları kökler ve esasları belirlemekle' memur olacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 26.02.2016 10:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177