banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
30 Ocak 2016 Cumartesi 09:58
Antalyalılar 3 milyon liralık 'kabahat' işledi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2015 yılında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 1477 kişi ve 443 işyerine işlem yapıldı. Gerçek ve tüzel kişiliklere, toplam 866 işlem sayısı ile en çok Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılırken, en fazla ceza ise 2 milyon 238 bin 568 TL ile 4207 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçundan yazıldı. 2015 yılında uygulanan 3 milyon 30 bin 557 TL idari para cezasının 2 milyon 740 bin 726 TL'si gerçek kişilere 289 bin 831 TL'si ise tüzel kişilere yani işyerlerine uygulandı.

Geçen yıl 14 ayrı kanuna muhalefet suçundan yapılan işlemler ise şöyle:

İşgal: 11 işlem 1208 TL

Çevreyi kirletme: 41 işlem 1882 TL

Kimlik Bildirme: 866 işlem 391 bin 725 TL

Av tüfeği kanunu: 233 işlem 25 bin 944 TL

Polis Vazife Kanunu: 18 işlem 7 bin 544 TL

Yardım Toplama Kanunu: 3 işlem 2 bin 235 TL

Tütün Ürün ve Zararları Önleme: 71 işlem 31 bin 432 TL

Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu: 381 işlem 2 milyon 276 bin 901 TL

Pasaport Kanunu: 3 işlem 5 bin 346 TL

Yabancıların İkameti Kanunu: 1 işlem 208 TL

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu: 1 işlem 2 bin TL

Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu: 48 işlem 77 bin 398 TL

İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Hakkında Kanun: 2 işlem 1796 TL

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun: 241 işlem 204 bin 938 TL.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme: 30.01.2016 09:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177