banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
06 Kasım 2012 Salı 15:31
Antalya Barosu seçimine itiraz
 Hakan Evcin, dilekçesinde ayrıca "Şikayetim dikkate alınarak aday olma vasfı bulunmadığı inancını taşıdığım Süleyman Akıncı'nın yönetim kurulu üyeliğinin düşürülmesini bu kısımla ilgili birleştirme tutanağının kanuna uygun hale getirilmesini talep ederim" dedi. Evcin, meslektaşının baro yönetimine seçilmesine neden itiraz ettiğini ise şöyle açıkladı: 

"Baro yönetimi etik olmalıdır. Tefecilik ile suçlanan birisinin baro yönetiminde olmaması gerekir. Bu güne kadar duyulmadığı için meslektaşlarımız Süleyman Akıncı'ya oy vermiştir. Tefecilik suçuyla yargılanan bir yönetim kurulu üyesinin yasalara ve etik değerlere aykırı, yaygın olarak da bilinen olumsuz durumda bulunması dikkate alındığında seçilme yeterliliği olmadığını düşünüyorum."

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Avukat Süleyman Akıncı ise hakkında açılan davanın, yönetim kurulu üyeliğine engel olmadığını belirterek, "Baro yönetim kuruluna aday olduğum dönemde kendi aramızda konuştuk, 'Yargılandığım bu dava seçilmeme engel olabilir mi' diye. Yaptığımız araştırmada bu dava engel değil. Ancak bu arkadaşla kişisel sürtüşmemiz var. Bu nedenle seçilmeme itiraz ediyor" dedi.

Bu yaklaşımı 'bel altı şeyler' olarak nitelendiren Akıncı, şöyle dedi: "Yapılan avukatlığa sığmaz. Beni cumhurbaşkanına, başbakana kadar şikayet ettiler. Borcunu ödemek istemeyen eski bir müvekkilin şikayetleri ile meydana gelen olaylardır bu. Ben bu davadan aklanacağıma inanıyorum. Daha önce de 3 defa takipsizlik kararı verildi hakkımda. Bizi yıldırmak için yapılan bir işlemdir bu."

Teslime TOSUN/ANTALYA, (DHA)
Son Güncelleme: 06.11.2012 15:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177