banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Mart 2012 Cuma 06:48
Aman Beşşar, Kürtlere dikkat
Stratfor yazışmaları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Beşşar Esed’in ayaklanmalar öncesindeki diyaloguna da ışık tutuyor. Suriye’de geçen yıl alevlenen rejim karşıtı ayaklanmaya kadar iki lider birçok konuda fikir alışverişi yaparak birbirlerine tavsiyeler vermiş. Yazışmalarda Erdoğan’ın Esed ile görüşmelerinde sıkça gündeme getirdiği konulardan birinin de Kürt meselesi olduğu ortaya çıkıyor. Stratfor’un, kaynak olarak bilgisine başvurduğu Beşşar Esed’in bir danışmanı, 14 Ağustos 2009’da Erdoğan’ın, Kürtlerin Suriye’de düzeni bozmak isteyebilecekleri konusunda Esed’i, Halep’te yaptıkları son görüşmede uyardığını anlatmış. Ortadoğu uzmanı Reva Bhalla, danışmanın kendisine aktardıklarını şöyle özetliyor: “Kaynağım, Erdoğan’ın Esed’e, Kuzey Irak’taki Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı; Kamışlı, Hasaka, Der Zor ve Halep gibi bölgelerde karışıklık yaratarak Suriye’deki iç barışı baltalama peşinde olduklarını söylediğini anlatıyor. Erdoğan endişeliymiş, zira olası Kürt isyanının çıkabileceği bölgeler Türkiye’de ve milyonlarca Kürdün yaşadığı Doğu Anadolu’ya çok yakın. Kaynağıma göre Erdoğan Esed’e, Kürtlerin Irak, Suriye, Türkiye ve İran topraklarında bağımsız bir Kürt devleti kurma amacından açıkça vazgeçmediğini dile getirmiş.”
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177