banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
11 Nisan 2016 Pazartesi 21:52
Afrika ekonomisi yüzde 3 büyüdü

DAKAR

Senegal'in başkenti Dakar'da planlı matbuat toplantısında mütekellim Punam Chuhan Pole, hayattaki krizlerden Afrika'nın da etkilendiğini, Afrika ülkelerinin bambaşka sorunlarla da uğraştığını kaydederek, ilkin erke alanındaki eksikliğin ilerlemeyi etkilediğini dile getirdi.

Afrika'nın 2014'te gelişme oranının yüzde 4,5 bulunduğunu hatırlatan Pole, 'Afrika kıtası ekonomisi 2015'te yüzde 3 büyüdü. Aslında bu birlikte geçmiş yılla kıyaslandığında birlikte düşüş. Ancak 2017-2018'de rakamın baştan yüzde 4,5'a çıkmasını bekliyoruz.' diyerek konuştu.

Afrika'da kalkınmayı benzer geçirmek düşüncesince aşırı sayıda okazyon bulunduğunu kaydeden Pole, 'Afrika'nın bağan dirimlik grubunun yüzde 80'i geçimini tarımdan sağlıyor. Dolayısıyla ülkeler ekincilik sektörünü geliştirerek halkın dirimlik seviyesini de yükseltebilirler. Böylece yoksuluk da azalır. Ayrıca büyükşehirlerin dobra yönetilmesi de önemli. Konut tutarları ve dolgun transfer ücretleri halkın geliriyle kıyaslandığında aşırı yüksek, az daha dü katı. Devletler strüktürel reformlar yaparak bu sorunları giderebilir.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Cemil Öksüz

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 11.04.2016 21:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177