banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
09 Haziran 2013 Pazar 12:32
28 Şubat'ın suikast listesi ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 28 Şubat İddianamesi'nde önemli bilgiler ortaya çıktı. Dönemin Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi Başkanı Oğuz Kalelioğlu'nun ev aramasında suikasta kurban giden sivil ve askerlerin isim listesi ele geçirildi. Listede Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, Hrant Dink'in yanı sıra Orgeneral Eşref Bitlis ile Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın isimleri bulunuyor. 28 Şubat soruşturması kapsamında Kalelioğlu'nun ikametgahında aramalar yapıldı. Ele geçirilen bilgi ve belgeler ise iddianameye girdi. Camilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devir ve kontrol altına alınması konulu bir sayfadan oluşan yazının eğitim faaliyetleri başlığında, Diyanet İşleri Başkanı dahil üst düzey yöneticilerin de her dönem 2 personelin Milli Güvenlik Akademisi'nden 2 personelin de MGK Genel Sekreterliği'nin açtığı Kamu Diplomasisi Kursu'ndan mezun olduğunu, konferans ve panel konuları belirtildiği yer alıyor. 
 HACCA GİDEN MİLLETVEKİLLERİ FİŞLENMİŞ
Gizli 2 sayfadan oluşan 'Güneş Psikolojik Harp Planı' da bulundu. Aramalarda hacca giden milletvekillerinin isim ve partilerinin bulunduğu belge ele geçirildi. Batı Çalışma Grubu'nun Diyanet'i yönlendirdiği bilgilerinin bulunduğu belgelerde, her kademedeki din görevlilerine, 'Atatürkçülük, Atatürk'ün din ve milliyetçilik anlayışı, laik devletin üstünlüğü, din görevlisinde aranan vasıflar ile güncel olaylar' hakkında uzmanlardan oluşan bir heyetle seri konferanslarla ve diğer faaliyetlerle bilinçlendirme programı uygulanacağı ifade ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) ilk defa Psikolojik Hareket Dairesi'ni ve onun icra organı olan psikolojik hareket grup komutanlığının kurulduğu belirtiliyor. Kur'an kurslarının sayıları ve denetimlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor. 
 "SAYIN KOMUTANIM ARZ EDERİM"
 Dönemin Genelkurmay Psikolojik Harekât Dairesi Başkanı Oğuz Kalelioğlu'nun ev aramasında elde edilen 77'den 83'e kadar numaralandırılan 'Sayın Komutanım' ibaresi ile başlayan ve son sayfasında 'Arz ederim' ibaresiyle son bulan el yazısı dökümü bulundu. 11 Şubat 2013 tarihli 2 sayfadan oluşan 'araştırma tutanağı'nda da suikasta kurban giden siviller ve askerlerin isimleri yer alıyor. Liste siviller ve askerler şeklinde 2 bölümden oluşuyor.
Listede suikasta kurban giden sivillerin isimleri şöyle: Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, Taner Kahveci, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi ve Hrant Dink.
 Listede suikasta kurban giden askerlerin isimleri de şunlardan oluşuyor: Oramiral Kemal Kayacan, Orgeneral Adnan Ersöz, Korgeneral Hulusi Sayın, Korgeneral İsmail Selen, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, Tümgeneral .... Cingöz ve Orgeneral Eşref Bitlis. 
 TSK'DA ALEVİ YAPILANMASIYLA İLGİLİ BELGE
 Oğuz Kalelioğlu'nun ikametgahında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Alevi yapılanmasıyla ilgili belge de ele geçirildi. 2 sayfadan oluşan araştırma tutanağında Alevi yapılanmasını anlatan çok sayıda şahıs hakkında bilgiler veriliyor. Alevi olmayan ama başarılı olan komutanların ise 'takunyalı, tarikatçı' diye yıpratılarak daha fazla yükselmesinin engellenmesi isteniyor.

CHA ANKARA


Son Güncelleme: 09.06.2013 12:33
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177