banner200
banner222
Yeşim TURAN
Yeşim TURAN
14 Ocak 2017 Cumartesi 00:17
2 madde daha kabul edildi
banner188
banner213
banner230

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu maddenin görüşmelerine başlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili bileşimin 5'nci gününde bugünkü bileşim saat 18.00'da başladı.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 1'inci turunda 9'uncu maddenin görüşmelerinde başlandı. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenleyen maddeye göre cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanının görevi sona erecek. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

MİLLETVEKİLLERİNİN DÜŞÜP YARALANDIĞI PLATFORM YENİLENDİ

Bu arada önceki gün genel kurul oturumu sırasında çıkan olay ve arbede sırasında milletvekillerinin düşerek yaralandığı stenografların oturduğu platformun arkasındaki merdivenli bölüm yenilendi. Önceki halinde merdiven halinde olan platformdan milletvekilleri düşerek yaralanmıştı.9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ


TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.


10'uncu madde görüşmelerine başlandı


ANAYASA değişikliği teklifinin 1'inci turunda, 10'uncu madde görüşmelerine başlandı.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar başlıklı maddenin içeriği şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime 1 yıl veya daha az kalmışsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de

Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime 1 yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81'inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona 1 aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da 5'inci, 6'ncı ve 7'nci fıkra hükümleri uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”


10. MADDE DE KABUL EDİLDİ


10. maddeye ilk turda 343 evet oyu çıktı

Kaynak: DHA

banner229
Son Güncelleme: 14.01.2017 00:17
Anahtar Kelimeler:
EdildiDahaKabulMadde
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol