banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
09 Mart 2011 Çarşamba 09:42
12 Eylül rejimine 30 yıl sonra darbe!
Anayasa Mahkemesi’nin 12 Eylül darbesi döneminde binlerce kişinin zorla emekliye sevk edilmesine yol açan ‘Emekli Sandığı Yasası’na eklenen geçici maddeyi iptal etmesinin ardından Danıştay 11. Dairesi, o dönem emekliye ayrılan kişilerin hak kayıplarının giderilmesine karar verdi. Binlerce darbe mağduru kararı emsal gösterip, gasp edilen haklarını talep edebilecek.

29 Ocak 1982’de Bakanlar Kurulu, söz konusu geçici maddeyle 33 merkez valisi ve çok sayıda bürokratı emekliye sevk etti. O kişilerden biri olan eski Vali Güngör Aydın, telbigatı alırken “Olağan hukuk kanalları açıldığında kazanılmış tüm haklarımı arama hakkım saklıdır” şerhini düştü. 1990’da görevine dönen Aydın, darbe döneminin elinden aldığı haklarını yargı kararıyla geri aldı. 2002’de Danıştay’a başvuran Aydın da 8 yıl 3 ay 22 günlük emeklilik süresinin fiili hizmetine eklenmesini, maaş ve özlük hakları farkının ödenmesini istedi. Anayasa Mahkemesi, 2010’da binlerce kişiyi mağdur eden geçici 16. maddeyi iptal etti. Danıştay 11. Dairesi de ‘darbe mağdurlarının’ haklarının geri ödenmesine karar verdi.

Aydın, bu kararın 12 Eylül yönetimi ve güçlerine karşı yürütülen 29 yıllık bir mücadelenin zaferi olduğunu belirterek, “Bu sonuç büyük ve tarihsel önemdedir” diye konuştu.

Karar binlerce 12 Eylül mağduru için emsal olacak. O dönem 1300 sivil, bin civarında asker, 4 bin 891 kamu personeli, 20 bin civarında akademisyen görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Darbe mağduruna hak iadesi yok
Darbe mağdurlarının, Yüksek Askeri Şura kararıyla TSK’dan atılanlara emeklilik ve istihdam imkanı sağlayan tasarı kapsamına alınmasından vazgeçildi. AKP yöneticileri bu konuda ayrı çalışma yapılacağını söyledi ama ayrı bir düzenlemenin seçim öncesi gündeme getirilmesi zor görünüyor. TBMM’de dün görüşülmeye başlanan tasarının kapsamına ilişkin tartışma bir süredir devam ediyordu. CHP’li Rasim Çakır’ın kapsamı genişletme önerisi, AKP’lilerin itirazı nedeniyle geri çevrilmiş, daha sonra Başbakan’ın talimatı ile AKP’de yeni bir çalışma başlatılmıştı.

AKP, darbe mağdurlarının kapsama alınması kararından “Maliye Bakanlığı’nın mali yük nedeniyle itirazı” ve “kaç kişinin yararlanacağı konusunda veri olmadığı” gerekçeleriyle son anda vazgeçti.
Radikal
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177