banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
18 Nisan 2012 Çarşamba 15:01
12 Eylül davasında tartışılacak karar
 Evren ve Şahinkaya hakkında açılan davaya yüzlerce kişi müdahil olmak için başvuru yapmıştı. Yargılamayı yapan özel yetkili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Nisan’daki TBMM, Başbakanlık, CHP, MHP, DİSK, Hak-İş ve gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır’ın annesi Berfo Kırbayır’ın müdahillik talebini kabul etmişti. 

Mahkeme, müdahillik talebinde bulunan yüzlerce kişiye ise 16 Nisan’a kadar süre vererek, ‘işkence, kötü muamele, işkence ile adam öldürme, gözaltında kaybolma’ ve diğer hak ihlalleriyle ilgili mahkeme kararlarının ya da mahkemece itibar edilecek resmi belgelerin sunulmasını istemişti.

Sınırlar belirlendi
Mahkeme verdiği ara karar uyarınca, gerçek kişilerin müdahillik talebini görüşmek üzere toplandı. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda verilen kararda, savcılığın, darbe sürecinin başlangıcını ve suç tarihini, askerler tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e verilen uyarı mektubunun, 02 Ocak 1980’de dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit’e iletilmesini esas aldığı belirtilerek, “12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbenin, 06 Aralık 1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı’nın oluştuğu tarihi de kapsadığının iddia edildiği anlaşılmıştır” denildi.

Kararda, 6 Nisan 2012 tarihinde yapılan duruşmada “duruşma zabıtları ile yargılama aşamasında verilen dilekçelerde, işkence, kötü muamele ve zabıtların” özel yetkili savcılığa gönderilmesine karar verildiği de hatırlatılarak, “117 adet müdahale talep dilekçesi ile duruşma zabıtlarının Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine 13 Nisan tarihli müzekkere ekinde gönderildiği tespit edilmiştir” denildi.

3’ü kabul edildi
Radikal'in haberine göre Mahkeme darbe yapıldığında milletvekili olan Ahmet Türk ve Abdulgani Aşık ile Ahmet Cihan’ın ‘suçtan zarar görmüş olma ihtimali ve usulünü uygun olarak yapılan talep doğrultusunda’ müdahilliklerini kabul etti. 

Ancak diğer başvuruları, “Sanıkların yargılandıkları suç, suç tarihi korunan hukuksal değer, bu suçun işlenmesi sırasında işkence, kötü muamele ve benzeri suçlar işlendiği iddia edilen gerçek kişilerin bu suçlara ilişkin mahkemece itibar edilecek karar ve belge örnekleri sunmamış olmaları” nedeniyle reddetti.

Devrimci 78’liler Federasyonu Avukatı Mehmet Horuş “Karar, darbenin devlet içi bir mesele olarak kabul edildiğini ortaya koymaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz” dedi. Mahkemenin ‘kurumsal müdahillik’ talebinde bulunanlara ilişkin kararını ise önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177