banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
07 Nisan 2011 Perşembe 11:02
100 Özürlüden 66'sı 'Kaldırım Engelinden' Şikayetçi
Türkiye'deki özürlülerle ilgili araştırmanın sonuçlarına göre kaldırımlarda, yaya yollarında ve geçitlerde engeller bulunuyor. Her 100 özürlüden 66'sı, oturdukları alanların kendilerine uygun olmadığını ifade ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun 'Özürlülerin Sorun ve Beklentileri' araştırması ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Ulusal Özürlüler Veri Tabanı'na kayıtlı özürlülerin yüzde 29,2'si zihinsel özürlü, yüzde 25,6'sı süreğen hastalığı olan özürlüler, yüzde 8,8'i ortopedik özürlüler, yüzde 8,4'ü görme özürlüler, yüzde 5,9'u işitme özürlüler, yüzde 3,9'u ruhsal ve duygusal özürlüler, yüzde 0,2'si dil ve konuşma özürlüler ve yüzde 18'i birden fazla özre sahip olanlardan oluşuyor. 100 özürlüden 58'i erkek, 41'i kadın.

HASTALIK SONUCU ÖZÜR

Kayıtlı olan özürlü bireylerin yüzde 56,8'inin özrü hastalık sonucu ortaya çıktı. Kayıtlı özürlülerin, özrünün ortaya çıkma nedenlerine bakıldığında, ikinci sırada yüzde 15,9 ile genetik veya kalıtsal bozukluk, yüzde 9,6 ile kaza ve yüzde 3 ile gebelikte/doğum sırasında yaşanan problemler yer aldı. Araştırmadan elde edilen verilere göre, özürlü bireylerin yüzde 38,4'ü sosyal yardımlardan düzenli olarak yararlanıyor. Kayıtlı olan özürlü bireylerin yüzde 27'si özürlü aylığından, yüzde 11,2'si ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün ayni ve nakdi yardımlarından düzenli olarak yararlandıklarını anketörlere bildirdi. Kayıtlı olan özürlü bireylerin yüzde 55,7'si ağır fiziksel iş ve güç gerektirmeyen işlerde çalışmayı istiyor. Özürlüler ayrıca, sağlık problemleri nedeniyle çalışma zamanı içinde daha fazla kısa molalar kullanmayı, yüzde 27,6'sı ise yarı zamanlı işte çalışmayı talep etti. Kayıtlı olan özürlü bireylerin yüzde 85,7'si sosyal yardım ve desteklerin artırılmasını istedi.

SAĞLIK HİZMETİ

Kayıtlı olan özürlü bireylerin yüzde 77'si sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yüzde 40,4'ü bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yüzde 28,7'si iş bulma imkanlarının artırılması isteğinde bulundu. - ANKARA (Cihan Haber Ajansı) 
 
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177