banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
27 Mart 2015 Cuma 16:57
1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız

1  Mayıs’ı Taksim’de kutlayacağız dedikleri için mahkemelik olan sendikacılar beraat etti. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs’ta ne olursa olsun Taksim’de olacaklarını söyledi ve 1 Mayıs’ın suç olmadığını, asıl suçun 1 Mayıs’ı yasaklamak olduğunu ifade etti

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istedikleri için haklarında dava açılan sendikacılar, duruşmada beraat etti. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, DİSK Genel Başkanı Kani Beko,  KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir daha önce verdikleri savunmaları tekrarladı. 1 Mayıs’ın suç olmadığını, asıl suçun 1 Mayıs’ı yasaklamak olduğunu belirten sendikacılar, bu yıl da 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacaklarını belirtti. 1 Mayıs davasında beraat eden sendikacılardan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacaklarını söyledi ve İstanbul Valisi’ne “Artık bu hukuk tanımaz yasağa son verin. 1 Mayıs Meydanı konusundaki mahkeme kararını görmezden gelmekten vazgeçin” diye seslendi.

2014 yılının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” suçu işledikleri iddiasıyla DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yöneticileri hakkında açılan davanın ikinci duruşması haklarında beraat kararı çıkan sendikacılar duruşma sonrası İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. “Taksim 1 Mayıs alanı yargılanamaz DİSK, KESK, TMMOB, TTB yargılamaz” pankartı açan sendikacılar, “1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanınızdayız” sloganı attı. Beko, mahkeme kararı ile 1 Mayıs’ın engellenemeyeceğinin bir kez daha kanıtlandığını belirtti ve “1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen işçilerin de kamu çalışanlarının da anasının ak sütü gibi hakkı olduğunu mahkeme bir kez daha onayladı. Biz 1 Mayıs 2014’te Taksim Meydanı’nda olmak için, çağrı yaptık. Ve bu çağrının mahkeme tarafından suç olmadığı bir kez daha tespit edilmiş oldu. Mahkeme hakkımızda beraat kararı verdi ve böylece ‘Taksim 1 Mayıs alanıdır’ iddiamızın meşruluğu bir kez daha tescil edilmiş oldu” dedi.

http://www.ozgur-gundem.com/

Son Güncelleme: 27.03.2015 16:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177