banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
20 Nisan 2015 Pazartesi 23:55
1 Mayıs kararı belli oldu

1 Mayıs görüşmelerinde sonuç yok

Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına açılmasına ilişkin olarak, sendika ve konfederasyon temsilcilerinin İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. DİSK Genel Başkanı  Kani Beko, “Vali aslında şu ifadeleri kullandı ‘İstanbul’da çeşitli ilçelerde yeni miting alanları açtık. En azından buralarda olması daha doğru olur’ dedi. Güvenlik açısından. Güvenlik konusunda, ‘Eğer siz güvenlik konusunda endişeliyseniz, bu güvenlik konusundaki inisiyatifi konfederasyonlar olarak biz alabiliriz. Çünkü 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan kutlamalarda hiçbir arkadaşımızın burnu bile kanamadan biz birlik, dayanışma ve mücadele günü kutlamalarını yaptık’ dedik şeklinde konuştu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Lami Özgen, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Başkanı Mehmet Soğancı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına açılmasına ilişkin olarak İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüştü.

“HİÇBİR ARKADAŞIMIZIN BURNU KANAMAMIŞTI”

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, “Taksim’de gerçekleşmesini istediğimiz 1 Mayıs Birlik, Dayanışma, Mücadele Günü nedeniyle İstanbul Valisi ile yapmış olduğumuz görüşmede, biz görüşlerimizi ve düşüncelerimizi kendisine ilettik. Bu kente 2010, 2011 ve 2012 yılında bu konfederasyonlarla ortak onbinlerce insanımızın katıldığı 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nü hiçbir arkadaşımızın burnu bile kanamadan; ekonomik, demokratik, siyasi ve sosyal haklarımızı, demokratik taleplerimizi haykırarak şarkılarımızı söyledik, türkülerimizi söyledik. 1977 yılında katledilen arkadaşlarımızın anısına orada şiirlerimizi ve anmalarımızı yaptık, hiçbir arkadaşımızın burnu kanamadı dedi.

“YAŞANANLARI SİZ DE BİLİYORSUNUZ”

Taksim’deki yayalaştırma çalışmaları nedeniyle 2013 yılında kutlamalara Valiliğin izin vermediğini hatırlatan Kani Beko, “Ortak tedbirler alacağımızı kendisine söylemiştik. Ancak dönemin Başbakanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da yapmış olduğumuz görüşmede ‘Hayır orada 1 Mayıs kutlamaları yapılmayacak’ dediğinde, 2013-2014 yıllarındaki 1 Mayıs gününde yaşananları sizler de biliyorsunuz diye konuştu.

2014 yılındaki 1 Mayıs gösterilerinden dolayı kendileri hakkında birçok dava açıldığını ve hepsinden beraat ettiklerini kaydeden Beko, “Sayın Vali’ye hem ulusal hem de uluslararası mahkeme kararlarını tebliğ ettik” dedi.

“KATİLLER BULUNSUN, HESAP SORULSUN”

Taksim’de, 1977 yılında yaşamını yitiren 37 işçi arkadaşlarının anı olduğunun altını çizen Beko, “Bu arkadaşlarımın anısı ve hikayesi üzerine söylediğimiz tek şey; bu arkadaşlarımızı katleden katiller bulunsun, adalete teslim edilsin, hesap sorulsun diyoruz. Bugüne kadar 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması için bizim taleplerimiz bu doğrultuda. Ve sayın Vali’ye Türkiye’nin dört önemli konfederasyonlarının genel başkanları olarak duygularımızı, düşüncelerimizi, taleplerimizi kendilerine ilettik. Kendisi, bizim bu taleplerimizi, duygu ve düşüncelerimizi değerlendireceklerini söyledi şeklinde konuştu.

“İNİSİYATİFİ BİZ ALABİLİRİZ”

DİSK Genel Başkanı Beko, bir basın mensubunun, “Vali’den olumlu ya da olumsuz bir cevap aldınız mı şeklinde sorusunu şöyle yanıtladı: “Vali aslında şu ifadeleri kullandı ‘İstanbul’da çeşitli ilçelerde yeni miting alanları açtık. En azından buralarda olması daha doğru olur’ dedi. Güvenlik açısından… Güvenlik konusunda ‘Eğer siz güvenlik konusunda endişeliyseniz, bu güvenlik konusundaki inisiyatifi konfederasyonlar olarak biz alabiliriz’ dedik. Çünkü 2011 ve 2012 yıllarında yapılan kutlamalarda hiçbir arkadaşımızın burnu bile kanamadan biz birlik, dayanışma ve mücadele günü kutlamalarını yaptık. Mutlaka bir değerlendirme yapacağını söyledi. Kısaca söylediğimiz şu Herkese açık olan Taksim işçilere de açılsın, kamu çalışanlarına da açılsın, işsizlere de açılsın, yani kısaca 1 Mayıs’ı kutlamak isteyen, bizimle yan yana, omuz omuza, birlikte yürümek isteyen herkese Taksim kapıları açılsın.

“BAKAN İLE GÖRÜŞME TALEBİMİZ VAR”

Beko, “Başka yetkilerle de görüşecek misiniz sorusuna, “Bu konuyla ilgili görüşülmesi gereken yetkililerle mutlaka görüşeceğiz. İçişleri Bakanı ile de görüşme talebimiz var. En kısa sürede onunla da görüşeceğiz. Onlarla da görüştükten sonra, 1 Mayıs’ta arkadaş gibi, dost gibi, kardeş gibi, kardeşçesine bir 1 Mayıs kutlaması yaparız diye düşünüyorum yanıtını verdi. 

 

 

http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/1-mayis-gorusmelerinde-sonuc-yok-809477/

Son Güncelleme: 20.04.2015 23:56
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Kararı Belli Oldu
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177