banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
15 Ekim 2012 Pazartesi 01:07
Taksim Dayanışması: 'Taksim’i yağmalatmayacağız'

AKP eliyle Taksim’i insansızlaştırmak, ranta açmak, yağmalamak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Taksim projesine karşı bir araya gelen yüzlerce kişi Taksim’i sahipsiz bırakmayacaklarını ilan etti. Taksim Meydanı’nda eylem gerçekleştiren Taksim Dayanışması bileşenleri, “Taksim bizim, İstanbul bizim” sloganlarıyla Taksim projesine karşı mücadele çağrısında bulundular. Sanatçı Bilgesu Erenus da şarkılarıyla eyleme destek verdi.

“Taksim ve Gezi Parkı toplumsal belleğimizden kazınacak”
TMMOB’a bağlı meslek örgütleri, DİSK, KESK’e bağlı sendikalar, TKP, ÖDP, CHP, Halkevleri siyasi parti ve kitle örgütleri, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi, Sanatçılar Girişimi ve kentsel dönüşüme karşı mücadele eden mahalle örgütlerinin oluşturduğu Taksim Dayanışması adına ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nı yok ederek toplumsal belleğimizden kazıyacak olan ve halen yargıda olan bu proje, çağdaş meydan düzenlemesi, ulaşım planlaması ilkelerinden bilim ve teknikten uzak, koruma ve hukuk kuralları ihlal edilerek ve ilgili kurullar baskı altına alınarak yürütülmektedir” denildi.

“Sokak sokak yıkımlara karşı birlikte mücadele edilmeli”
“Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi” adı altında yapılmak istenen müdahaleyle Beyoğlu ve Tarlabaşı’nın sermayenin emrine sunulduğu, gerçek sahiplerinin yerlerinden yurtlarından edildiği belirtilen açıklamada, “Ülkemizde afet bahanesiyle sokak sokak yıkımları öngören kentsel dönüşüm projelerine karşı ancak bu meydandan yayılacak dayanışmanın gücüyle ve birlikte mücadele edilebilir” vurgusu yapıldı.

“Taksim’e kazma vurdurtmayacağız”
Açıklamada projenin acil olarak durdurulması ve Taksim’in sahip olduğu sosyal, tarihi, toplumsal, kültürel, ekolojik değerlerinin korunması gerektiğinin altı çizilerek, “Taksim Meydanı’nı yok edecek planlarınızı projelerinizi derhal geri çekiniz. Takim’e kazma vurdurtmayacağız” ifadelerine yer verildi.

Mimarlar Odası Başkanı: “Yağmaya, talana karşı mücadelemiz sürecek”
TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu söz alarak, “İnsanlarımızın zindanlara atıldığı, Suriye’de savaşa sürüklendiğimiz ortamda Taksim için bir araya geldik. Taksim cumhuriyetin, demokrasinin simgesidir. AKP karanlık kapılar arkasında koruma kurullarına dayatmayla imzalattığı yağma projesini uygulamak istiyor. Taksim’in değerlerini yok etmek için bilim, hukuk, insan hakkı normlarını yok sayarak kentsel savaş açıyorlar. Kınıyoruz! Ortaçağ karanlığına, yağmaya, talana karşı mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

Şehir Plancıları Odası Başkanı: “Bu projelere karşı çıkacağız”
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, “Bu projeyle siyaset Taksim’e el uzattı. İBB’den plan değişikliği geçti, Taksim’i emeğin meydanı olmaktan çıkarmak istiyorlar. Balat, Tarlabaşı’nda da aynısı yapılıyor bu projelere karşı çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“Taksim’i geri verirsek geleceğimiz vermiş olacağız”
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Önder Atay, “1 Mayıs’ta gene buradayız, eğer isterlerse 364 gün buradayız. AKP gerici, emperyalist, sömürücü rejimi tesis ediyor. Taksim ilerici, özgür Türkiye’nin kalbidir. Taksim’i verirsek geleceğimizi vermiş olacağız” diye konuştu. Beyoğlu Sivil Toplum Kuruluşları adına söz alan Mine Özer de, “Taksim geri dönüşü olmayan bir sürece sokuluyor. Müzakere ve demokratik katılımla istişareler yapılmalıdır” dedi.

Cumhuriyet caddesinde insan zinciri
Açıklamaların ardından proje gereği ilk kazmanın vurulacağı Cumhuriyet caddesinde insan zinciri oluşturuldu. Bir süre devam eden insan zinciri eylemi Taksim projesine karşı mücadelenin artarak süreceği ilan edildikten sonra sonlandırıldı.

(soL – İstanbul)

Son Güncelleme: 15.10.2012 01:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177