banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Rahmi
Rahmi
19 Eylül 2016 Pazartesi 23:23
İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği o resmi yazı
Rahmi Ofluoğlu

İşte Milli Eğitim Bakanlığı’nın Aktif Sen’i okullara duyuran 02.01.2014 tarihli resmi yazılı duyurusu. Sendikayı resmen tanıyan iktidar, Aktif Sen üyesi diye öğretmenleri ihraç eden yine aynı iktidar.

İşte O Yazı:


 

İlgi:

Aktif Eğitimciler Sendikası'nın (Aktif Eğitim-Sen) 1 8/12/2013 tarihli ve 217. GNB. 170/772 sayılı yazısı.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde

Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif Eğitim-Scn) kurulmuş olup, sendikanın ilgi yazısında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (217) numaralı dosya açılmış, Maliye Kodu

"8350” ve Yardımcı Hesap Kodu ”333.10.03.06.92” ve sendikanın banka hesap numarası ise

T.C. Ziraat Bankası 1937-Çukurambar şubesi "66287574-5001(1BAN: TR88 0001 0019 3766 2875 7450 Ol) bilgilerinc yer verilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun Biriminizde/Valiliğinizde görevli tüm personele duyurulmasını arz/rica ederim.

DAĞITIM:

Gereği:

-Merkez teşkilatı birimlerine

-81 il valiliğine

Hamza AYDOĞDU

Bakan a.

Genel Müdür V.

Bilgi: - Aktif Eğitim-Sen'e

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ilc imzalanmıştır

Son Güncelleme: 19.09.2016 23:26
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177