banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
18 Ocak 2015 Pazar 23:47
Fazla elektrik tüketene müjde!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), önceki gün 2015 yılında geçerli olacak elektrikte serbest tüketici limitini belirledi. Kurul, 2014 yılı için 4 bin 500 kilovatsaat olan serbest tüketici limitini, 4 bin kilovatsaate düşürdü. Buna göre aylık 130 TL faturası olan abone, elektriğini istediği satıcıdan ve yüzde 10’a kadar daha ucuz temin edebilecek. Bu kararla birlikte 500 bin abone daha serbest tüketici olabilecek.


Gerek doğalgaz gerekse de elektrikte, belirli bir miktarın üzerinde tüketimi olan aboneler, ihtiyaç duydukları enerjiyi sadece bölgesindeki dağıtıcıdan değil, istediği tedarikçiden satın alabiliyor. EPDK, ‘serbest tüketici’ uygulaması adı verilen sistem gereğince her yıl limitleri yeniden belirliyor. Kurum, kısa süre önce doğalgazda serbest tüketici limitini, 2015 yılı için 100 bin metreküpten, 75 bin metreküpe düşürmüştü.


Kurul, önceki gün yaptığı toplantıda, 2015 yılı elektrikte serbest tüketici limitini belirledi. Elektrik Dairesi’nin, 3 bin 500 kilovatsaatlik önerisini de dikkate alan Kurul, 2014 yılı için 4 bin 500 kilovatsaat olan serbest tüketici limitini, bu yıl için 4 bin kilovatsaate düşürdü. (2014 yılında 4 bin 500 kilovatsaatlik serbest tüketici limiti, yüzde 9 zammın yapıldığı ekim ayına kadar aylık 133 TL’lik tüketime denk geliyordu. Zamla bu tutar 146 TL’ye kadar çıktı.)

LIMITI TAMAMEN KALDIRMA PLANI, BU YIL TUTMADI

EPDK kaynakları, kararın kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanacağını belirterek “Kurul, 4 bin kilovatsaat olarak sınırı belirledi. Buna göre aylık 130 TL tüketimi olan her abone, serbest tüketici olabilecek. Bu gruba giren aboneler, elektriğini istediği kaynaktan pazarlık usulüyle satın alabilecek” dedi. Kaynaklar, EPDK’nın 2015 yılı için limiti kaldırmayı ve tüm abonelerin serbest tüketici olmasını hedeflediğinin anımsatılması üzerine, “Sistemin bazı kısıtları dikkate alınarak bu yıl limit 4 bin kilovatsaate çekildi. İzleyen yıl bu hedeflere ulaşmak daha mümkün olabilir” dedi.

TALEP BİRLEŞTİRME MÜMKÜN

EPDK kaynakları, doğalgazın tersine elektrikte abonelerin, özellikle toplu konutlarda ve sitelerde talep birleştirme yoluyla serbest tüketici olabileceğine işaret etti.

NASIL YARARLANIR?

Serbest tüketici hakkını kullanmak isteyen abonenin, toptan satış şirketlerine ya da bulundukları bölgedeki elektrik perakende satış şirketine başvurması gerekiyor. Abone ile şirket oturuyor, elektrik fiyatıyla ilgili pazarlık yapıyor. Abone, diğer tüketicilere göre yüzde 10’a kadar daha ucuza elektrik alabiliyor.


http://ekonomi.haberturk.com/enerji/haber/1031551-fazla-elektrik-tuketene-mujde

Son Güncelleme: 18.01.2015 23:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177