banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
29 Ocak 2016 Cuma 00:24
Bekir Bozdağ patronlara söz verdi: İşçilerin 'kıdem tazminatı' hakkını yok edeceğiz

İstanbul Sanayi Odası'nın Tepebaşı'ndaki yönetim binasında düzenlenen Aylık Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sanayicilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, hükümetin Kıdem Tazminatı Fonu'nu hayata geçireceğini söyledi.

İş Mahkemeleri'nin sürekli çalışanlar lehinde karar verdiğini iddia ederek şikayet eden bir patrona yanıt veren Bozdağ, iş mahkemelerinde meslekten olmayan hakimlerin görevlendirilmesine ilişkin bir taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bozdağ, "Hakimler, verdikleri kararlarda, kabul ötesinde hak ve hakkaniyet neyse onun gereğini yapmalıdır. Şu anda bizim yasalarımız bu konuda işçi lehine veyahut da işveren aleyhine yorum yapma konusunda ne hakime ne de başka birine yetki vermemektedir. Sadece hakkı tespit edip, sahibine teslim etmesi konusunda düzenlemeler vardır" dedi.

Bozdağ, "Öncelikle iş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri ve tüketici mahkemelerinde meslekten olmayan hakimlerin görevlendirilmesidir. Şu anda bu konuda Anayasa'da bir engel var. Eğer yeni Anayasa çalışmaları elverirse, meslekten olmayan hakimleri, bu mahkemelerde görevlendirme imkanı bulabildiğimizde, dosyaların bilirkişiye gitmesi de ortadan kalkacaktır. İş mahkemesinde işçi temsilcisi de var, işveren temsilcisi de var. Zaten oy çokluğuyla karar çıkıyor. Herkes oturulur, dinlenir, karar verilebilir. Türkiye bunu yapabilecek imkana sahiptir. Maalesef Anayasal engelimiz var. Anayasanın ilgili maddesinin değiştirilmesini hedefliyoruz. Yeni Anayasa içerisinde inşallah olur. Eğer yeni Anayasa konusu hayata geçmezse bile, bunu biz hayata geçirmek için her türlü girişimi yapacağımızı buradan ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kıdem ve İhbar Tazminatı konusunda yöneltilen bir soruya da yanıt veren Bakan Bozdağ, kıdem tazminatının işçiler için büyük sorun olduğunu iddia ederek "Burada ben Türkiye'deki sendikaların kıdem tazminatı fonuna neden karşı çıktıklarını hâlâ anlamış değilim. İşçinin menfaatine yüzde bin, yüzde milyon olan bir düzene niye karşı çıkıyorlar anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

İşçinin kıdem ya da ihbar tazminatı alamadığı zaman mahkemeye gittiğini hatırlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aylarca yargılamalar sürüyor. Yargıtay dosyayı onaylıyor. Ondan sonra geliyor. Şirket ortada yok. Parayı tahsil edebiliyor mu Yok. Türkiye'de mahkeme yoluyla kıdem ve ihbar tazminatı tahsil oranı tamamıyla işçilerin aleyhinedir. Hükümet olarak biz diyoruz ki, fon kuralım. Fonda parası yatsın. Yarın işyerinden ayrıldı, gitsin hesabından parasını çeksin. Ne mahkemeye gitsin ne avukata gitsin. Ne işveren 'Ne olacak' diye kaygı duysun ne de işçi kaygı duysun. Böylesine, herkesin menfaatine olan bir düzen kurulmak isteniyor ama Türkiye'de sendikalar, 'Biz yeri göğü yıkarız' diye konuşabiliyorlar. Ben buradan işçi kardeşlerime diyorum ki, kıdem tazminatına karşı çıkan sendikalarınıza söyleyin, 'Benim yararıma olan şeye niye karşı çıkıyorsun' Bana sendikalar lütfen anlatsınlar. Hükümetin önerdiği kıdem tazminatı fonunun hangi önerisinin, hangi harfi, hangi virgülü işçinin aleyhinedir İşçinin lehine olan bir şeye sendika karşı çıkabiliyor.

Bozdağ, "Yüzde 100 işçinin lehine olan bir şeyi hayata geçirmeyi maalesef başaramadık. İnşallah yeni dönemde hükümetimiz atması gereken adımı atacak, işçilerimizin de, işverenlerimizin de hukukunu koruyacak, kıdem tazminatı fonunu hayata geçirecektir" dedi.

 


Kaynak: Haber.sol.org.tr
Son Güncelleme: 29.01.2016 00:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177