banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
16 Mart 2015 Pazartesi 13:30
Mısır'da darbe karşıtı 41 hakim emekliye sevk edildi
 Mısır'da  "siyasi faaliyetler içinde bulundukları" gerekçesiyle disipline sevk edilen 71 hakimden 41'inin emekli edildiği belirtildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3 Temmuz 2013'te darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin meşruiyeti ile ilgili bir bildiri yayınlanmasıyla ilgili olmakla suçlanan 56 hakimden 31'i emekli edildi.

Hüsnü Mübarek dönemine son veren 25 Ocak 2011'deki halk devriminin ardından oluşturulan, "Mısır için Çalışan Hakimler Hareketi" adlı oluşumla irtibatları bulunduğu iddia edilen 15 hakimden de 10'unun emekli edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

Mısır'da toplam 71 hakim darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin meşruiyeti ile ilgili bir bildiri yayınlanmasıyla veya 25 Ocak devriminin ardından oluşturulan, "Mısır İçin Hakimler Hareketi" adlı oluşumla irtibatları bulunduğu gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.

Mısır'da 2012'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini gözlemlemek üzere oluşturulan "Mısır için Çalışan Hakimler Hareketi", Mursi'nin yargı kurumuna yönelik anayasal çerçevede aldığı kararları desteklemişti. Darbeden sonra Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) destek vermekle suçlananan hareketin bazı üyeleri çeşitli gerekçelerle gözaltına alınmıştı. 


AA
Son Güncelleme: 16.03.2015 13:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177