banner200
banner235
banner225
31 Ağustos 2015 Pazartesi 11:28
Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Dilekçe Örnekleri
banner188
banner213
banner230

                                                                                ………….  MAHKEMESİNE

 

                                                                                                                       

 

 

DAVACI                  :.......

 

VEKİLLERİ             :.......

 

DAVALI                  :.......

                                     

KONU                  : Müdahalenin Meni ve Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... Ecrimisil Talebimiz

 

AÇIKLAMALAR    :1-Davalı ....... müvekkilimiz .......'in ağabeyi .... ......'in oğludur . ...... ........ vefat etmiştir.

2-Müvekkilimiz ve davalı ..... ile ......'den olma ..... Doğumlu ..... ........'in miracılarıdırlar. Müşterek muris .... ......'e  .... .........'ten 17 parça taşınmaz miras yoluyla intikal etmiş olup ..... .........'in vefatıyla söz konusu ...... Divanı, No: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Eylül 305 Daimide kayıtlı taşınmazlar ....... Sulh Hukuk Mahkemesinin ....... E. ve ....... K. Sayılı veraset ilamındaki payları nispetinde mirasçılara intikal etmiştir. Davalı uzun yıllardan beri taşınmazların tümüne müdahalede bulunarak ekip biçmiş, diğer hissedarların bu yerlerden faydalanmasına izin vermemiştir. Bu taşınmazlardan elde ettiği geliri de diğer mirasçılara payları oranında dağıtmamış kendi kullanmıştır.

 

3-Müvekkilimiz uzun süre davalıyı şifahi olarak uyarmış, bu uyarıya rağmen davalı taşınmazlar üzerindeki müdahalesine devam etmiş, taşınmazlardan elde ettiği gelirlerden hissesi oranında müvekkilimize pay vermemiştir.

 

4-....... Noterliğinden ....... Tarih ve ....... Yevmiye No ile çekilen ihtarnamede Müşterek muris .... ........ 'e ait ....... köyünde bulunan 17 parça taşınmazın kendi hissesi oranında kullanılması aksi takdirde ecrimisil talep edileceği kendisine bildirilmiş ise de bu ihtarda sonuçsuz kaldığından bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: HUMK., MK., BK. Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER             :

1.  .....  AHM ../.... E. Sayılı Dosyası

2.  ...... SHM ../.... E. Sayılı Dosyası

3.  Tapu Kayıtları, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

4.  Tanıklar, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

 

CEVAP SÜRESİ     : 10 Gündür

 

SONUÇ İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının müşterek muris ... ......'e ait ... Köyünde bulunan 17 parça taşınmaz üzerinde müvekkilimizin hissesi oranındaki  müdahalesinin mennine, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla geriye dönük beş yıllık ....... ecrimisilin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

banner229
Son Güncelleme: 31.08.2015 11:30
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol