banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
11 Ağustos 2016 Perşembe 12:21
İzmir Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu Seçim Çalışmalarına Başladı
Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, Ekim ayında yapılacak olan İzmir Barosu seçim kampanyasını Eski Havagazı Fabrikası’nda yapılan yüksek katılımlı bir kokteyl ile başlattı.

Önceki dönem başkanlarının konuşması ile başlayan gece en kıdemli ve en genç Cumhuriyetçi avukatların konuşmaları, ardından da İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan’ın konuşması ile devam etti. Etkinliğin ikinci bölümde ise şiir dinletileri geceye renk katarken avukatlar da bu konuda hünerlerini sergiledi.

Başkan arayışına girmek çok yanlış

Etkinlikte yapılan değerlendirmede Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’nun en yetkili organının Baro Genel Kurulundan tüm meslektaşlarının onayını alarak seçim kazanmış, Başkan ve Yönetim Kurulu olduğu, bunun dışında kendi kendilerini ön seçim yürütme kurulu olarak belirleyen bir kurulun hukuka ve teamüllere aykırı olduğu, kaldı ki belirtilen bu kurulda bile açıklanan üyelerin görev kabul etmeyip, her gün isim değişikliklerine tabi olduğu, bu durumun da grubun itibarını zedelediği, grubun gerek bu akşam gerekse daha önceki toplantılarında kabul gören genel iradesinin mevcut başkan ile devam etmek olduğu, başkan arayışına girmenin ve ön seçim yapmanın grubun programında bulunmadığı, nitekim böyle bir uygulamanın grubu böleceği ve grubun zararına olacağı görüşü vurgulandı.

Cumhuriyetçi Grup Başkan Özcan’ı istiyor

Yapılan değerlendirmede ayrıca, her seçim döneminde ortaya çıkarak başkan adayı olan kişilerin grup iradesine karşı olarak kendiliğinden ön seçim istemeleri ve aday adayı olarak kendilerini açıkladıkları ifade edildi. Cumhuriyetçi Avukatlar tarafından yapılan değerlendirmede şu ayrıntılar dikkat çekti: “Her seçimde aday olup, her seçimde farklı felsefe ve görüşlerle hareket eden bu dar grupçu arkadaşların daha önceki seçimlerdeki dilekçeleri sanal medyaya dahi düşmüştür. Daha önce olduğu gibi bu seçimde de İzmir Barosu avukatları bu düşünceye itibar etmeyerek grubun genel iradesi yönünde Av. Aydın Özcan ile seçimlere hazırlanması gerektiği mesajını vermiş bulunmaktadırlar. “

Ben değil, biz anlayışındayız

Etkinlikte konuşan İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ise 4 yıl aradan sonra tekrar göreve gelen Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’nun kurulduğundan bu yana asla kişilerin şahsi çıkarlarına hizmet etmediğini, bundan sonra da etmeyeceğini söyledi. Başkan Özcan, “Önemli olan grup iradesi olmakla, ortak akıl ortak irade ile seçim çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” Açıklamasında bulunarak şunları söyledi: “ İktidara geldiğimizden bu yana ‘ben’ demekten kaçınarak ‘biz’ diyerek ilerledik. Biliyoruz ki kişiler geçicidir, kalıcı olan gruplardır. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu genel ilkelerine her daim sadık kalarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, cumhuriyetten, üniter yapıdan, demokrasiden, laiklikten ve hukuk devletinden yana dik duruşunu koruyarak bugün burada seçim startını vermiştir. Biz meslek odaklı çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. “

Yeniliklere imza attık

Göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları hizmetleri de anlatan Başkan Özcan, “Göreve geldiğimiz günden bu zamana meslektaşlarımızın ortak kullanım alanlarını baştan sona yeniledik, sağlık alanında hizmetler üreterek tüm meslektaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk. Yeni dönemde de, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte hareket ederek, Adliye civarında yeni hizmet binamızı  meslektaşlarımızın kullanımına sunacağız. Zaman birlik zamanı, zaman Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma zamanıdır, ortak hareket zamanı, amacı bozgunculuk olanlara “DUR!” deme zamanıdır. Öyle inanıyoruz ki sessiz çoğunluk bu gerçeği görecek ve sizler gibi onlar da bize destek verecektir. Biliyoruz ki adaletsiz millet, avukatsız adalet olmaz. Biz de asli görevimizden vazgeçmeyecek, ‘Baro Avukat İçindir’ anlayışı ile yeni dönemde de meslektaşlarımızın yanında olmaya, meslektaşlarımıza hak ettikleri hizmetleri vermeye devam edeceğiz” diyerek meslektaşlarından destek istedi.

Bu tür etkinliklerin daha sık yapılması önerisinde bulunan avukatlar bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere programdan ayrıldılar. 

BAROTÜRK

Son Güncelleme: 11.08.2016 12:23
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177