banner200
banner235
banner225
11 Nisan 2013 Perşembe 11:14
YURTDIŞINDAN ALINAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI
banner188
banner213
banner230

Tarih   : 28.11.2012  Sayı     B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[30-2012/226]-3103  KVK Md. 3, 30

YURTDIŞINDAN ALINAN BİLGİSAYAR YAZILIMLARI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI

Şirkette kullanmak ve satışını yapmak üzere yurt dışından CD içerisinde veya doğrudan internetten şifreyle indirerek aktive etmek suretiyle ithal edilen bilgisayar yazılımları ile daha önce ithal edilen yazılım ürünlerinin, güncelleştirme yazılımları veya kullanım haklarını uzatan şifrelerinin ithali veya doğrudan internet üzerinden aktive edilmesi halinde bu alımlar karşılığı yapılan ödemelerin kurumlar vergisi tevkifatı karşısındaki durumu hk.

 

Özelge talep formunda ........... Vergi Dairesi Müdürlüğünün .......... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizde kullanmak ve satışını yapmak üzere yurt dışından CD içerisinde veya doğrudan internetten şifreyle indirerek aktive etmek suretiyle yazılımlar ithal ettiğinizi, ayrıca daha önce ithal edilen yazılım ürünlerinin, güncelleştirme yazılımları veya kullanım haklarını uzatan şifreleri de ithal ettiğinizi veya doğrudan internet üzerinden aktive ettiğinizi belirterek bu alımlar karşılığı yapılan ödemeler üzerinden kurumlar vergisi tevkifatıyapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1. maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almış, üçüncü fıkrasında dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, serbest meslek kazançları için yapılacak ödemelerden, ikinci fıkrasında ise ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 20 oranında kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalara göre;

- Yurtdışında mukim firmalardan ithal edilen bilgisayar programları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde işletmede kullanılması halinde yurtdışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

-Yurtdışında mukim firmalardan işletmenizde kullanmak ve/veya müşterilere satışını yapmak üzere daha önce piyasada bulunmayan bir bilgisayar programının özel olarak hazırlatılması halinde, yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği taşıdığından bu kapsamdaki ödemeler üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

-"Copyrigt" kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, gösterme gibi haklarının satın alınması halinde, şirketiniz tarafından bir gayrimaddi hak elde edilecek olup, yurtdışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Öte yandan, bilgisayar yazılım ürünlerinin, şirketinize CD, disket vb. taşıyıcı medya içerisinde gümrükten ithal edildikten sonra internet üzerinden indirilen şifre ile aktive edilerek iktisap edilmiş olması ya da bilgisayar programının doğrudan doğruya internet üzerinden şifre ile indirilerek iktisap edilmiş olması durumu yurtdışına yapılacak ödemelerin vergilendirilmesinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

Diğer taraftan, yurt dışındaki firmaların mukimi olduğu ülke ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmalarda söz konusu ödemelere ilişkin bir hükmün bulunması durumunda, öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacağı tabiidir.
banner229
Son Güncelleme: 11.04.2013 11:14
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol