banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
08 Haziran 2016 Çarşamba 10:59
VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNA DAYALI OLARAK YAPILAN TARHİYATA İLİŞKİN AÇILAN DAVANIN, GÖRÜLMEKTE OLAN DAVAYA ETKİSİ
banner188
banner213
banner230

Danıştay 9. Dairesi

Tarih    : 23.12.2015

Esas No         : 2013/6670

Karar No  : 2015/18170

Görülmekte olan davaya ilişkin vergi mahkemesi kararının gerekçesini oluşturan mahkeme kararının Danıştay tarafından bozulmuş olması halinde, bozma kararı göz önünde bulundurularak yeniden karar verilmesi gerektiği hk.

İstemin Özeti: Davacı adına, (…) Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün (…) vergi numaralı mükellefi (…) Ltd. Şti.’den aldığı faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak, 2006/Ekim-Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen bir kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı kabul eden Vergi Mahkemesi kararının; dilekçede ileri sürülen sebeplerle bozulması istenilmektedir.

Karar: Davacınının, (…) Ltd. Şti.’den aldığı faturaların sahte olduğu yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak, 2006/Ekim-Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer vergisi ile kesilen bir kat vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı, adı geçen firmanın düzenlediği faturaların sahte olduğunu ortaya koyan 07.10.2011 tarih ve VDENR-2011-X-038/6 sayılı vergi tekniği raporuna dayalı olarak (…) Ltd. Şti. hakkında komisyon geliri elde ettiğinden bahisle yapılan tarhiyatlar aleyhine açılan davada, Vergi Mahkemesinin kararı ile davanın kabulüne karar verildiğinden, bu firma tarafından düzenlenen faturaların sahte olduğunun kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Vergi Mahkemesi kararının gerekçesini oluşturan Vergi Mahkemesinin kararı, Dairemizin 11.09.2015 tarih ve E. 2012/9582, K. 2015/8682 sayılı kararıyla bozulmuştur.

Bu durumda, temyize konu kararın gerekçesini oluşturan karar Dairemizce bozulduğundan, bozma kararı göz önünde bulundurularak Vergi Mahkemesince yeniden karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 08.06.2016 11:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol