banner200
banner222
11 Nisan 2013 Perşembe 10:59
TURİZM İŞLETME BELGESİNE İSTİNADEN GEÇİCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANMA SÜRESİ
banner188
banner213
banner230

Tarih : 30.01.2013   Sayı  : 97895701-175.01[5-2012/6-1.9.4391]-113   EVK Md. 5

TURİZM İŞLETME BELGESİNE İSTİNADEN GEÇİCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 

Turizm işletme belgesine istinaden geçici emlak (bina) vergisi muafiyetinin, “Turizm İşletme Belgesi”nin alındığı yıl içinde ilgili belediyeye ibraz edilmesi halinde takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süreyle uygulanacağı, ancak süresinde bildirim verilmemesi durumunda bildirimin verildiği yıl ve önceki yıllara ait muafiyet hakkının düşeceği ve söz konusu muafiyetin kalan süre için uygulanacağı hk.

 

Özelge talep formunda, şirketinize ait İstanbul, ... İlçesi, ... mahallesi, ... Caddesi No:11’de bulunan otel binası için 25.04.2005 tarihli ve 53633 sayılı Turizm Yatırım Belgesinin alındığı ve 21.12.2009 tarihli ve 2009/11 sayılı yapı kullanma izin belgesiyle söz konusu binanın yapı kullanma ruhsatının alınması üzerine 22.01.2010 tarihli ve 14733 sayılı Makam Oluru ile de Turizm İşletme Belgesi alındığından bahisle 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 5/b maddesi hükmü uyarınca uygulanan geçici emlak vergisi muafiyetinin söz konusu binaya ilişkin olarak hangi yıllarda uygulanacağı hususundaki Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 33. maddesinin 1. fıkrasında, yeni bina inşa edilmesinin vergi değerini tadil eden sebep olduğu; 9/a maddesinde, 33. maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi takip eden bütçe yılından itibaren mükellefiyetin başlayacağı hükme bağlanmaktadır.

Aynı Kanun’un 5. maddesinin (b) fıkrasında, “Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, anılan maddenin (f) fıkrasını takip eden paragraflarında, (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade için mezkûr fıkralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesinin şart olduğu, ancak bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirimin, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde yapılacağı; süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyetin bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından muteber olacağı ve bu takdirde bildirimin yapıldığı yılın sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkının düşeceği hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak 12.05.2011 tarih ve 2 numaralı Emlak Vergisi Kanunu Sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, şirketinizin maliki olduğu otel binası için 22.01.2010 tarihli ve 14733 sayılı Makam Oluru ile Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan “Turizm İşletme Belgesi”nin aynı yıl içinde ilgili belediyeye ibraz edilmesi halinde takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süreyle (2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015) geçici bina vergisi muafiyetinin uygulanması gerekmektedir. Ancak, süresinde bildirim verilmemesi durumunda bildirimin verildiği yıl ve önceki yıllara ait muafiyet hakkı düşecek ve söz konusu muafiyet kalan süre için uygulanacaktır.

 

Maliye Bakanlığı Özelgesi

 

banner229
Son Güncelleme: 11.04.2013 11:00
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol