banner200
banner235
banner225
11 Nisan 2013 Perşembe 11:16
NEVİ DEĞİŞİKLİ HALİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİN VERGİ MATRAHI
banner188
banner213
banner230

Tarih   : 13.11.2012   Sayı     : B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[19-12/56]-1170   GVK Md. 61, 94

NEVİ DEĞİŞİKLİ HALİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİN VERGİ MATRAHI

Limited şirketin nevi değişikliği yapılarak anonim şirketine dönüşmesi, çalışanlar açısından işveren değişikliği sonucunu doğurmadığından, çalışanlara ödenen ücret matrahlarının kümülatif olarak dikkate alınması gerektiği hk.

 

Özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ... vergi kimlik numarasında limited şirket olarak faaliyet göstermekte iken 31.08.2012 tarihinde nev’i değiştirerek anonim şirkete dönüşeceğiniz belirtilerek, çalışanlarınıza yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi açısından Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesine göre limited şirketten gelen kümülatif vergi toplamlarının anonim şirkete devir olmasından sonra dikkate alınıp alınmayacağı hususunda bilgi istenilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir." 62. maddesinde ise, "İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir." hükümleri yer almış olup, aynı Kanun’un 94. maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının bir numaralı bendinde de "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104. maddelere göre hesaplanır." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, konu ile ilgili olarak yayımlanan 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin verginin hesaplanmasını açıklayan 11. kısmının (b) bölümünde, "... hizmet erbabına çeşitli ödeme dönemleri itibariyle çeşitli adlar altında muayyen ve gayrimuayyen ücret ödemeleri yapıldığı göz önünde tutularak vergilemede basitlik sağlanabilmesi için ücretlerde vergitevkifatı hizmet erbabına takvim yılı başından itibaren yapılan her türlü ücret ödemelerinin safi tutarları toplamı değişik 103. maddede yer alan tarifenin aynı gelir dilimi içinde kaldığı sürece o nisbeti, aştığı anda ise aşan kısım sonra gelen dilimin nisbeti üzerinden yapılabilecektir.

Bu takdirde işverenlerin ücret ödemelerine ilişkin olarak, düzenleyecekleri ücret bordrolarında, hizmet erbabına o takvim yılı içinde daha önce yaptıkları ücret ödemelerinin safi tutarları toplamını göstermeleri zorunludur." şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ve 104. madde hükümlerine göre, bir takvim yılı içinde işverenlerce ücret adı altında yapılan ve gelir vergisine tabi olan ödemelerin gelir vergisi, bu ödemelerin vergi matrahları toplamına 103. maddede yer alan vergi tarifesinin uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Bu itibarla, Türk Ticaret Kanununa göre nevi değişikliği işletmenin hukuki ve ekonomik bütünlüğü bozulmadan mevcut şirket tipinin değiştirilmesi olduğundan limited şirketinizin nevi değişikliği yaparak anonim şirketine dönüşmesi, çalışanlar açısından işveren değişikliği sonucunu doğurmamaktadır. Dolayısıyla çalışanlara ödenen ücret matrahlarının kümülatif olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Danıştay 3. Dairesi

 

banner229
Son Güncelleme: 11.04.2013 11:17
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol