banner200
banner222
11 Nisan 2013 Perşembe 11:09
MÜCBİR SEBEPLER VE UZLAŞMA
banner188
banner213
banner230

Tarih   : 15.01.2013  Sayı     : 67854564-105[UZL-2013/07]-203  VUK Md. 13

MÜCBİR SEBEPLER VE UZLAŞMA

Mücbir sebeplerin varlığının, uzlaşmaya başvuru süresini uzatmayacağı hk.

 

… Vergi Dairesi Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı yazıları ekinde Başkanlığımıza intikal eden dilekçeniz ve eklerinin tetkikinde;

- Adı geçen vergi dairesi tarafından 2006/02, 04, 05, 09 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak muhtasar yönünden adınıza yapılan cezalı tarhiyat için düzenlenen … tarih ve …6, 9, 3, 4 sayılı vergi/ceza ihbarnamelerinin 19.11.2012 tarihinde Müdür Yardımcısı (…)’a tebliğ edildiği,

- Söz konusu vergi/ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçtikten sonra vergi dairesine 25.12.2012 tarih ve 60739 kayıt no.lu dilekçeniz ile başvurarak Yönetim Kurulu Başkanınız (…)’ın ağır rahatsızlık halinin mücbir sebep hali sayılarak, dilekçe ekinde yer alan uzlaşma talebinize ilişkin dilekçenin işleme konulmasını talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesinde vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel teşkil eden mücbir sebep halleri tadadi olarak sayılmış, maddenin birinci bendinde de “ağır hastalık” mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir. Aynı Kanun’un 15. maddesinde ise 13. maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği, dolayısıyla tarh zamanaşımının işlemeyen süreler kadar uzayacağı hüküm altına alınmıştır.

Burada sözü edilen vergi ödevleri; gerek Vergi Usul Kanunu’nun “Mükellefin Ödevleri” başlığı altındaki ikinci kitabında sayılan ödevler, gerekse ilgili vergi kanunlarındaki doğrudan mükellefler üzerine düşen ödevlerdir.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1-12. maddelerinde düzenlenmiş olan “uzlaşma müessesesi”; ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaıcezalarının (359. maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç) tahakkuk ettirilecek miktarları konusunda ihtilaf yaratmaksızın mükellefle idarenin karşılıklı olarak anlaşmalarına imkan veren bir müessesedir.

Dolayısıyla söz konusu uzlaşma müessesesi ile tanınan imkandan yararlanmak veya yararlanmamak, vergi mükelleflerine tanınan bir hakkın kullanılması ile ilgili olup bir vergi ödevinin yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili bulunmamaktadır.

Öte yandan; Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1. maddesinde uzlaşma talebinin vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda; söz konusu başvuru süresi ile ilgili olarak aynı Kanun’un 13. ve 15. maddesi hükümlerinin dikkate alınması mümkün değildir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; adınıza ilgili dönemlere ilişkin yapılan cezalı tarhiyatlar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinin tebliğinden itibaren 30 günlük süregeçtikten sonra söz konusu tarhiyata karşı ilgili vergi dairesi müdürlüğüne 25.12.2012 tarih ve 60739 kayıt numarasıyla verdiğiniz dilekçe ile yapılan uzlaşma talebiniz, süre aşımı yönünden reddedilmiştir.

 

banner229
Son Güncelleme: 11.04.2013 11:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol