banner200
banner235
banner225
11 Nisan 2013 Perşembe 11:01
ESNAF MUAFLIĞINDAN YARARLANAN KİŞİLERDEN YAPILAN TEVKİFATLARLA İLGİLİ BİLGİLERE MUHTASAR BEYANNAME’NİN “TEVKİFATA TABİ ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM” BÖLÜMÜNDE YER VERİLMESİ GEREKMİYOR
banner188
banner213
banner230

Tarih : 13.11.2012   Sayı   : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[94-12/29]-1172  GVK Md. 94

ESNAF MUAFLIĞINDAN YARARLANAN KİŞİLERDEN YAPILAN TEVKİFATLARLA İLGİLİ BİLGİLERE MUHTASAR BEYANNAME’NİN “TEVKİFATA TABİ ÖDEMELERE AİT BİLDİRİM” BÖLÜMÜNDE YER VERİLMESİ GEREKMİYOR 

82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile muhtasar beyannamenin “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim” bölümünde yapılan yeni düzenleme, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar ile 1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatları kapsamakta olup, esnaf muaflığından yararlanan kişilerden yapılan tevkifatlarla ilgili bilgilere “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim” bölümünde yer verilmesine gerek olmadığı hk.

 

Özelge talep formunda, şirketiniz tarafından esnaf muaflığından yararlanan hurdacılardan alınan metaller için düzenlenen gider pusulalarında % 2 stopaj yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilip ödendiği, ancak 82 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile muhtasar beyannamenin “Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim” bölümünde yeni düzenleme yapıldığı belirtilerek, esnaf muaflığından yararlanan hurdacılardan alınan emtialar için düzenlenen gider pusulalarında yer alan bilgilerin de 82 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği şekilde tek tek listelenip listelenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada tevkifatyapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun 99, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak muhtasar beyanname üzerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamaların yapıldığı 02.05.2012 tarih ve 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde;

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda belirtilen maddeleriyle Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, Muhtasar Beyanname üzerinde yapılan değişiklik sonucunda;

- Bu sirkülerin yayım tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle,

- 1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle

Muhtasar Beyannamenin ‘‘Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Ünvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Bu zorunluluğa uymayan, eksik veya yanıltıcı bilgi veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nda öngörülmüş olan cezai müeyyidenin uygulanması cihetine gidilecektir.

açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 02.05.2012 tarih ve 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile getirilen düzenleme, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar ile 1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatları kapsamakta olup, esnaf muaflığından yararlanan kişilerden yapılan tevkifatlarla ilgili bir değişiklik söz konusu değildir.

 
banner229
Son Güncelleme: 11.04.2013 11:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol